MAGIS 2016 – JEZUICKA PROPOZYCJA FORMACJI MŁODZIEŻY UCZESTNICZĄCEJ W ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY

Kamilla Frejusz

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sk.2015.11.06

Abstrakt


Artykuł przedstawia jezuicką propozycję formacji ludzi młodych przybywających na Światowe Dni Młodzieży. MAGIS 2016 to wynik refleksji Towarzystwa Jezusowego nad tym, jak wykorzystać okazję Światowych Dni Młodzieży do bycia z ludźmi młodymi i jednocześnie przygotować ich do udziału w nich. MAGIS 2016 jest organizowany przez Jezuitów, w ich polskich prowincjach, wraz z innymi zgromadzeniami zakonnymi żyjącymi duchowością ignacjańską oraz grupami świeckich i prowincjami jezuickimi w Europie. Jest on koordynowany przez grupę jezuitów, wolontariuszy oraz grupy świeckich pracujących w różnych częściach Polski. Mottem programu jest zdanie z modlitwy o hojność św. Ignacego: „dawać, a nie liczyć”. Podczas MAGIS 2016, proponowane eksperymenty są wyzwaniem do dzielenia się, świętowania, udziału oraz do zaangażowania się i przemiany.

Słowa kluczowe


Światowe Dni Młodzieży; magis; eksperymenty ignacjańskie; pedagogika ignacjańska

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.