Data publikacji : 2016-09-20

MAGIS 2016 – JEZUICKA PROPOZYCJA FORMACJI MŁODZIEŻY UCZESTNICZĄCEJ W ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY

Kamilla Frejusz



Dział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł przedstawia jezuicką propozycję formacji ludzi młodych przybywających na Światowe Dni Młodzieży. MAGIS 2016 to wynik refleksji Towarzystwa Jezusowego nad tym, jak wykorzystać okazję Światowych Dni Młodzieży do bycia z ludźmi młodymi i jednocześnie przygotować ich do udziału w nich. MAGIS 2016 jest organizowany przez Jezuitów, w ich polskich prowincjach, wraz z innymi zgromadzeniami zakonnymi żyjącymi duchowością ignacjańską oraz grupami świeckich i prowincjami jezuickimi w Europie. Jest on koordynowany przez grupę jezuitów, wolontariuszy oraz grupy świeckich pracujących w różnych częściach Polski. Mottem programu jest zdanie z modlitwy o hojność św. Ignacego: „dawać, a nie liczyć”. Podczas MAGIS 2016, proponowane eksperymenty są wyzwaniem do dzielenia się, świętowania, udziału oraz do zaangażowania się i przemiany.

Słowa kluczowe

Światowe Dni Młodzieży ; magis ; eksperymenty ignacjańskie ; pedagogika ignacjańska


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Licencja

Po akceptacji artykuł do druku, autorzy przekazują prawa autorskie na rzecz Wydawcy „Studiów Katechetycznych”, co potwierdzają stosowną umową. Przyjęte artykuły nie mogą ukazywać się w innych źródłach bez pisemnej zgody Wydawcy.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie