SPROSTAĆ WEZWANIU DO EWANGELIZACJI

Marek Marczewski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sk.2015.11.07

Abstrakt


Wstępne refleksje nad stanem polskiego duszpasterstwa, współczesną religijnością Polaków oraz możliwością wyjścia z zaznaczającego się coraz bardziej impasu pozwoliły na zakreślenie trzech tematów, którymi warto się zająć: (1) stanem polskiej religijności, (2) konsekwencjami pastoralnymi wynikającymi z wypracowanej przez Ojców Soboru »eklezjologii communio«, (3) oraz »przetłumaczoną« na język pewnego ruchu, pewnego działania, eklezjologią Soboru w jej centralnych elementach: osoby, wspólnoty ludu Bożego, wspólnoty apostolskiej. Każdy z nich może stanowić przedmiot osobnego studium lub kilku książek. W tym opracowaniu zakreślimy jedynie linie refleksji.

Słowa kluczowe


charyzmat; (deutero)katechumenat; diakonia; eklezjologia »communio«; ewangelizacja; grupy elitarne; indywidualizm; inicjacja; parafia; pluralizm; religijność; Ruch Światło-Życie; teologia pastoralna; wspólnota

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.