Data publikacji : 2016-09-20

15 LAT DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ SEKCJI (SPECJALNOŚCI) KATECHETYKI NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE (1999-2014)

Rafał BednarczykDział: Sprawozdania

Abstrakt

Specjalność katechetyczna zajmuje ważne miejsce na Wydziale Teologicznym UKSW. Jest to bowiem dziedzina, która daje odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne dla przyszłych katechetów. W ciągu 15 lat istnienia UKSW w Warszawie specjalność katechetyczna
może poszczycić się wieloma osiągnięciami. Czterech wykładowców katechetyki otrzymało tytuł naukowy profesora, na Wydziale Teologicznym habilitacje uzyskało 10 doktorów katechetyki, doktoryzowało się w tym czasie 43 magistrów, zaś magisteriów
z katechetyki powstało 350. Wykładowcy katechetyki UKSW posiadają także znaczny dorobek w zakresie publikacji, z których wiele ukazało się nakładem Wydawnictwa UKSW.

Słowa kluczowe

Wydział Teologiczny UKSW ; katechetyka UKSW ; profesury z katechetyki ; habilitacje z katechetyki ; doktoraty z katechetyki ; magisteria z katechetyki


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Licencja

Po akceptacji artykuł do druku, autorzy przekazują prawa autorskie na rzecz Wydawcy „Studiów Katechetycznych”, co potwierdzają stosowną umową. Przyjęte artykuły nie mogą ukazywać się w innych źródłach bez pisemnej zgody Wydawcy.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie