15 LAT DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ SEKCJI (SPECJALNOŚCI) KATECHETYKI NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE (1999-2014)

Rafał Bednarczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sk.2015.11.09

Abstrakt


Specjalność katechetyczna zajmuje ważne miejsce na Wydziale Teologicznym UKSW. Jest to bowiem dziedzina, która daje odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne dla przyszłych katechetów. W ciągu 15 lat istnienia UKSW w Warszawie specjalność katechetyczna
może poszczycić się wieloma osiągnięciami. Czterech wykładowców katechetyki otrzymało tytuł naukowy profesora, na Wydziale Teologicznym habilitacje uzyskało 10 doktorów katechetyki, doktoryzowało się w tym czasie 43 magistrów, zaś magisteriów
z katechetyki powstało 350. Wykładowcy katechetyki UKSW posiadają także znaczny dorobek w zakresie publikacji, z których wiele ukazało się nakładem Wydawnictwa UKSW.


Słowa kluczowe


Wydział Teologiczny UKSW; katechetyka UKSW; profesury z katechetyki; habilitacje z katechetyki; doktoraty z katechetyki; magisteria z katechetyki

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.