Data publikacji : 2022-09-27

(Rec.) Zdzisław Struzik, Obrona wolności narodu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości 1918-2018, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2018, ss. 270

Dział: Recenzje

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Ozorowski, M. (1). (Rec.) Zdzisław Struzik, Obrona wolności narodu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości 1918-2018, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2018, ss. 270. Studia Nad Rodziną, 23(2-4(52-54), 107. https://doi.org/10.21697/snr.2019.52-53-54.2-3-4.11

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie