Data publikacji : 2022-09-27

Wybrany dorobek naukowy pracowników Wydziału Studiów nad Rodziną

Dział: Artykuły

Abstrakt

Wydział Studiów nad Rodziną, który swoimi korzeniami sięga działalności abpa K. Majdańskiego w Akademii Teologii Katolickiej i wielu innych osób, wyrażających naukową troskę o małżeństwo i rodzinę, w ciągu pierwszej dekady swojego samodzielnego istnienia w ramach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kontynuuje badania w dyscyplinie nauk o rodzinie. Choć zespół pracowników naukowo-dydaktycznych nie był duży, bo większość tego czasu liczył kilkanaście osób, to udało się wypracować różne pola poszukiwań naukowych. Celem artykułu jest prezentacja osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich, pracujących na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie. Nie jest to kompletna lista ani osób ani ich dorobku. Zostały tu zaznaczone najbardziej znaczące i zaangażowane osoby oraz najważniejsze ich osiągnięcia. Opis ten jest uporządkowany według istniejących wcześniej katedr.

Słowa kluczowe

badania naukowe ; dorobek naukowy ; małżeństwo ; rodzina ; Wydział Studiów nad Rodziną


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Ozorowski, M. (1). Wybrany dorobek naukowy pracowników Wydziału Studiów nad Rodziną. Studia Nad Rodziną, 24(1-2(55-56), 23-46. https://doi.org/10.21697/snr.2020.55-56.1-2.3

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie