Data publikacji : 2021-01-01

Wartość własnych doświadczeń rodzinnych św. Augustyna

Dział: Artykuły

Abstrakt

Niniejszy projekt badawczy ma na celu przedstawienie własnych doświadczeń związanych z małżeństwem i rodziną u św. Augustyna. Św. Augustyn jest jednym z największych teologów w starożytności chrześcijańskiej. Nie był on żonatym mężczyzną, ale urodził się w chrześcijańskiej rodzinie i posiadał pewne doświadczenie życia z kobietą w konkubinacie.  Pozostawił również dużą ilość pism poświęconych zagadnieniom małżeńskim i rodzinnym. Nie tworzą one zwartego traktatu o małżeństwie i rodzinie. Są one odbiciem aktualnych i palących problemów, które nurtowały nie tylko św. Augustyna, ale również otaczających go ludzi. Wydaje się również, że św. Augustyn żył osobiście tymi zagadnieniami, które opisywał w swoich pismach. Problematyka małżeńska i rodzinna wynika z własnego osobistego doświadczenia a także doświadczenia bliskich mu ludzi. Poglądy Augustyna wywarły duży wpływ na postawę całego Kościoła Zachodniego. Podstawowym źródłem w tym zakresie pozostają jego „Wyznania”, które zawierają wiele informacji biograficznych. Jest to oryginalne opracowanie ukazujące źródła poglądów św. Augustyna na seksualność człowieka oraz jego relacje rodzinne.

Słowa kluczowe

św. Augustyn ; małżeństwo ; rodzina


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Ozorowski, M. (2021). Wartość własnych doświadczeń rodzinnych św. Augustyna. Studia Nad Rodziną, 23(2-4(52-54), 9-20. https://doi.org/10.21697/snr.2019.52-53-54.2-3-4.02

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie