Data publikacji : 2018-02-16

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Reflections on the Man in the Slavic Philosophical Thought", Trnavská Univerzita v Trnave, Trnawa, 26 października 2016 r.

Dział: Recenzje i sprawozdania

Abstrakt

26 października 2016 roku na Uniwersytecie Trnawskim w Trnawie na Słowacji odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. Refleksja nad człowiekiem w słowiańskiej myśli filozoficznej. Sympozjum zostało zorganizowane przez Sekcję Etyki i Filozofii Moralnej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Trnawskiego. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli wielu środowisk naukowych z Czech, Polski, Rosji i Słowacji. Konferencja stanowiła pierwszy etap realizacji międzynarodowego projektu badawczego VEGA nr 1/0375/16 nt. Idea of Man between Profanum and Sacrum in Russian Thinking of 20th Century.

Słowa kluczowe

myśl słowiańska ; człowiek ; konferencja międzynarodowa


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Kobyliński, A. (2018). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Reflections on the Man in the Slavic Philosophical Thought", Trnavská Univerzita v Trnave, Trnawa, 26 października 2016 r. Studia Philosophiae Christianae, 53(2), 153-162. https://doi.org/10.21697/2017.53.2.41

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

 

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez UKSW są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopism wydawanych na UKSW jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną, oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.


Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa
 
 
 
O systemie