Opublikowane: 2021-12-31

W poszukiwaniu tożsamości współczesnej filozofii przyrody

Jarosław Maciej Janowski
Studia Philosophiae Christianae
Dział: Artykuły naukowe
https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.A.10

Abstrakt

W artykule podjęto kwestię dotyczącą tożsamości filozofii przyrody w kontekście trzech współcześnie wymienianych charakterystycznych cech tej dyscypliny, a mianowicie jej różnorodności metodologicznej, interdyscyplinarności oraz swoistej dynamiki rozwojowej. Analizowane są zagrożenia dla tożsamości filozofii przyrody, wynikające z takiego zestawu cech, w szczególności z różnorodności metodologicznej filozofii przyrody. Jednocześnie podjęto próbę obrony wymienionych cech jako powodujących nie tylko zagrożenia, ale również (paradoksalnie) wzmacniających tożsamość filozofii przyrody. Całość analiz odnosi się do metafilozoficznej charakterystyki dziedziny filozofii.

---------------

Zgłoszono: 13/08/2021. Zrecenzowano: 06/09/2021. Zaakceptowano do publikacji: 14/10/2021.

Słowa kluczowe:

filozofia, filozofia przyrody, metafilozofia, metodologia, interdyscyplinarność

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Janowski, J. M. (2021). W poszukiwaniu tożsamości współczesnej filozofii przyrody. Studia Philosophiae Christianae, 57(2), 73–99. https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.A.10

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.