Opublikowane: 2020-07-18

Teksty literackie w biblioterapii wychowawczej.

Propozycja kategoryzacji kryteriów doboru

Kamil Kuracki
Forum Pedagogiczne
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.06

Abstrakt

W artykule dokonano przeglądu dostępnej na rynku wydawniczym literatury biblioterapeutycznej oraz podjęto próbę uporządkowania eksponowanych w polskiej i światowej literaturze kryteriów doboru tekstów do zajęć biblioterapeutycznych, doprecyzowania ich, a także uzupełnienia o inne, w większym stopniu odnoszące się do świata przedstawionego i sposobu prowadzenia narracji w utworach epickich. Wskutek przeprowadzonych przez autora analiz zaproponowano autorską kategoryzację kryteriów oraz wskazano kierunek, w jakim mogą być one rozpatrywane, aby w konsekwencji biblioterapeuta miał szansę podjąć przemyślaną decyzję o ewentualnym wykorzystaniu tekstu w biblioterapii.

Słowa kluczowe:

biblioterapia, tekst literacki, kryteria doboru, rynek wydawniczy

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kuracki, K. (2020). Teksty literackie w biblioterapii wychowawczej.: Propozycja kategoryzacji kryteriów doboru. Forum Pedagogiczne, 10(2), 75–94. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.06

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.