Vol 58, Nr 3 (2015)

Spis treści

Rozprawy i Artykuły

Dylematy wokół ustawy kanonicznej (I) - ordinatio rationis czy fidei w świetle encykliki fides et ratio PDF
TOMASZ GAŁKOWSKI 3-28
Il foro interno nell'ordinamento giuridico ecclesiale PDF (Italiano)
CONSTANTINO-M. FABRIS 29-64
Problematyka odzwierciedlenia charyzmatu instytutu zakonnego w jego prawie własnym PDF
BOŻENA SZEWCZUL 65-85
Emigranci w Polsce - kultura przyjęcia PDF
WOJCIECH NECEL 87-103
Akty zarządzania dobrami doczesnymi PDF
LUCJAN ŚWITO 105-116
Kanoniczne sankcje karne za przestępstwa majątkowe PDF
PAWEŁ KALETA 117-135
Brevi cenni sul rapporto tra Diritto Vaticano e Diritto Canonico Orientale PDF (Italiano)
ALESSIO SARAIS 137-152
Kwestionowanie legitymacji prawa jako forma ochrony godności człowieka i obywatela PDF
MARCIN KONARSKI 153-175

Recenzje

Paolo Gherri, Introduzione al diritto amministrativo canonico. Fondamenti, Giuffrè Editore, Milano 2015, ss. XVII + 319. PDF
WOJCIECH GÓRALSKI 177-182
Jan Dohnalik, Il precetto pasquale. La normativa attuale sulla Comunione e la confessione annuale (cann. 920 e 989) alla luce della tradizione canonica, Roma 2015, s. 478. PDF
ZBIGNIEW JANCZEWSKI 182-185

Sprawozdania

Sprawozdanie z konferencji naukowej Małżeństwo i rodzina podstawową troską Kościoła PDF
NATALIA SMOLIŃSKA, ZUZANNA MAJ 187-192

Z życia Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Posiedzenie Naukowe Pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW PDF
BOŻENA SZEWCZUL 193-194
Doktorat o. Jana Bernarda Mryki OFM PDF
TOMASZ BIAŁOBRZESKI 194-197
Doktorat ks. Sebastiana Osińskiego PDF
TOMASZ BIAŁOBRZESKI 197-199