Primum non nocere… Uwagi na temat uwarunkowań edukacji filozoficznej/moralnej

Witold Starnawski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2017.2.13

Abstrakt


Głównym tematem artykułu jest sprawa celów, treści i sposobów realizacji edukacji filozoficzne/moralnej. Autor opiera się na dwu założeniach: 1) kształtowanie filozoficznej i moralnej refleksji jest jednym z najważniejszych wskaźników dojrzałej osobowości; 2) szkoła nie może uchylać się od podejmowania zadań wychowawczych. Realizacja tego rodzaju edukacji może jednak w praktyce powodować trudności, a nawet niebezpieczeństwa dla prawidłowego rozwoju osobowości młodego człowieka. Występują one na poziomie ideologicznym (tu spowodowane są przez skutki kryzysu cywilizacji zachodniej: kwestia prawdy, sceptycyzm) lub dydaktycznym (zbyt trudne i zbyt abstrakcyjne tematy oraz terminologia niedostosowana do młodych ludzi). Propozycja „filozofii szkolnej” (etyki), zdaniem autora, powinna opierać się na następujących założeniach: 1) filozofia (etyka) winna być przedstawiana jako bezinteresowne poznanie i działanie skierowane ku prawdzie i dobru; 2) młodzi ludzie powinni mieć świadomość, że proponuje się im wprowadzenie do filozofii (propedeutykę), a „prawdziwa filozofia” jest ciągle przed nimi; 3) edukacja powinna opierać się w większym stopniu na doświadczeniu niż na wiedzy abstrakcyjnej; 4) należy umacniać przekonanie, że wszelka wiedza powinna być sprawdzalna (weryfikowalna). Ostatnią rozważaną kwestią jest sprawa zaangażowania nauczyciela. 


Słowa kluczowe


edukacja filozoficzna, edukacja moralna, doświadczenie, wiedza abstrakcyjna, zaangażowanie nauczyciela

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dudek M., Szczeniowski I. (2014). W: Kamińska W., Mroczkiewicz P. (red.). Jak uczyć by nauczyć filozofii. Refleksje akademików i praktyków. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, s. 121–137.

Filek J. (2001). Filozofia jako etyka. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Jan Paweł II (1985). List do młodych całego świata. Watykan.

Kamińska W. (2014). Metodologiczna konstrukcja dziedziny dydaktyki etyki. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Kamińska W., Jasiński M. (2014). Filozofia a inne przedmioty. Próba ukazania możliwej korelacji na płaszczyźnie metod. W: Kamińska W., Mroczkiewicz P. (red.). Jak uczyć by nauczyć filozofii. Refleksje akademików i praktyków (2014). Warszawa: Wydawnictwo UKSW, s. 51–65.

Kołakowski L. (2009). Mini wykłady o maxi sprawach. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Romanowska-Łakomy H. (2014). O istocie przekazu wiedzy filozoficznej. Pierwszy warunek dobrego „nauczania” filozofii. W: Kamińska W., Mroczkiewicz P. (red.). Jak uczyć by nauczyć filozofii. Refleksje akademików i praktyków. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, s. 45–49.

Wasilewski M. (2015). Pomiędzy jasną a ciemną stroną mocy. Ty wybierasz… Podręcznik do etyki dla gimnazjum. Konstancin-Jeziorna: Rea.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142