DOŚWIADCZENIE POZYTYWNE W WYCHOWANIU MORALNYM

Witold Starnawski

Abstrakt


Artykuł stanowi nawiązanie do tekstu Dietricha Bennera na temat doświadczenia negatywnego i etyki eksperymentalnej. Podstawową kwestią jest możliwość (konieczność) dopełnienia negatywnego doświadczenia przez czynnik pozytywny. Problem ten ilustrują opinie Sokratesa (na temat bycia nauczycielem oraz znaczenia daimoniona), interpretacja imperatywu kategorycznego Kanta, a zwłaszcza – idei praktycznych Herbarta. Element pozytywny zdaje się być podstawą czy „horyzontem” doświadczenia negatywnego, to zaś jest „pożyteczne” dla moralnego wychowania: pokazuje bowiem wyraźną granicę między dobrem i złem i ujawnia ich obiektywność, a zarazem pomaga osobie przezwyciężyć jej słabości, egoistyczne skłonności i zakłamanie. Prawdziwa droga doskonalenia wymaga jednak pozytywnych wzorów osobowych, które można naśladować.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benner D., Przekaz moralności przez doświadczenie negatywne i etyka eksperymentalna jako adekwatne formy współczesnego wychowania moralnego, [w:] tenże, Edukacja jako kształcenie i kształtowanie, wyb. i tłum. z jęz. niem. D. Stępkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, s. 29-60.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.

Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. z jęz. niem. M Wartenberg, PWN, Warszawa 1984.

Platon, Obrona Sokratesa, tłum. W. Witwicki, [w:] tenże, Dialogi, t. 1, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, TN KUL, Lublin 1982.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142