NA 70. URODZINY PROFESORA DIETRICHA BENNERA

Kazimierz Gryżenia, Witold Starnawski, Dariusz Stępkowski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benner D., Wprowadzenie autora do wydania polskiego, [w:] tenże, Edukacja jako kształcenie i kształtowanie, wyb. i tłum. z jęz. niem. D. Stępkowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, s.13-14.

Stępkowski D., Bycie a myślenie w metafizyce Herbarta, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 4 (2010) 1, s. 138.

http://www2.hu-berlin.de/allg-erzwiss/benner.html (otwarto 19.08.2011).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142