Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Pedagogiczne inspiracje Henryka Ruszczyca w teorii i praktyce wychowania osób niewidomych

Marzena Dycht

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2019.1.07

Abstrakt


Opracowanie przedstawia – w ujęciu syntetycznym – poglądy pedagogiczne i działalność wychowawczą Henryka Ruszczyca w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach. Projekt wychowania jego autorstwa, ceniony we współczesnej tyflopedagogice, został ujęty na tle uznanych systemów i koncepcji pedagogicznych: S.B. Matki Elżbiety – Róży Czackiej, Feliksa Antoine’a Dupanloupa Philibert’a, Janusza Korczaka oraz św. Jana Bosko, będących źródłem inspiracji dla myśli i praktyki pedagogicznej XX wieku.

Słowa kluczowe


Henryk Ruszczyc; poglądy pedagogiczne; działalność wychowawcza; osoba niewidoma;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogdanowicz Z.M. (1975). Wspomnienia. Laski, 5 marzec (mps bez paginacji), Archiwum H. Ruszczyca.

Cian L. (2001). Wychowanie w duchu księdza Bosko, tłum. Gutewicz I. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Dupanloup F. (1866). O nauce i wychowaniu w duchu chrześcijańskim, tłum. L. R. Poznań: nakład I. Rzepecki.

Dycht M. (2011). Henryk Ruszczyc. Wizerunek niepokorny tyflopedagoga. W: Franczak K., Wardzała T.E. (red.). Społeczeństwo–Niepełnosprawność–Wychowanie. Tarnów–Gdańsk: WSS-E w Gdańsku i Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy i Integracji.

Dycht M. (2012). Henryk Ruszczyc. Pedagogiczne inspiracje. Warszawa: UKSW.

Dycht M. (2013a). Henryk Ruszczyc i jego koncepcja rehabilitacji zawodowej niewidomych. „Szkoła Specjalna”, nr 3, s. 165–173.

Dycht M. (2013b). Koncepcja wychowania Henryka Ruszczyca na tle uznanych systemów pedagogicznych. „Laski”, R. XIX, nr 6 (116), s. 48–81.

Gościmska A. (1983). Torowała nowe drogi niewidomym. Róża Czacka – Matka Elżbieta jako tyflolog i wychowawca. Laski: TOnO.

Gościmska A., Żółtowski M. (2004). Historia działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach w latach 1961–1976. Laski: TOnO.

Han-Ilgiewicz N. (1979). Pedagogika Janusza Korczaka – pedagogiką mądrej miłości. W: Poręba P. (red.). Wartości pedagogiki Janusza Korczaka. KUL: Lublin.

Kuczyńska-Kwapisz J. (2011). Wkład Matki Elżbiety Róży Czackiej w rozwój tyflologii w kontekście współczesnej recepcji jej myśli. Warszawa: UKSW.

Kuczyńska-Kwapisz J. (2012a). Współczesna recepcja myśli Matki Elżbiety Róży Czackiej – kształcenie i rehabilitacja. Warszawa: UKSW.

Kuczyńska-Kwapisz J. (2012b). Współczesna recepcja myśli Matki Elżbiety Róży Czackiej – wychowanie. Warszawa: UKSW.

Kuczyńska-Kwapisz J. (2015). The Impact of Mother Elżbieta Róża Czacka on the Educational Model of the Visually Impaired (In the context of the contemporary perception of her views). Warszawa: UKSW.

Łęcka K. (1993). Henryk Ruszczyc. W: Mędruń J. (red.). Biografie ludzi zasłużonych dla środowiska niewidomych. Cz. II. Warszawa: PZN.

Morawski K. (2000). Pan Ruszczyc. W: Mazowiecki T. (oprac.). Ludzie Lasek. Warszawa: Biblioteka „Więzi”.

Moskwa J. (1987). Antoni Marylski i Laski. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”.

Rakowska A. (2006). Ruszczyc Henryk (1901–1973). W: Pilch T. (red.). Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 5. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Śliwerski B. (2004). Pedagogika Janusza Korczaka. W: Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.). Pedagogika. Cz. 1. Warszawa: PWN.

Tchorzewski de A.M. (2003). Namysł filozoficzny w teorii i praktyce pedagogicznej Janusza Korczaka (1878–1942). W: Pyrzyk J. (red.). Korczak – człowiek, badacz, pedagog i wychowawca. Włocławek: WSH-E.

Wirth M. (2009). Ksiądz Bosko i rodzina salezjańska dzieje i nowe wyzwania (1815–2000), tłum. Jania T. Kraków: Wydawnictwo Poligrafia ITS, Wydawnictwo Salezjańskie.

Wołoszyn S. (2003). Oświata i wychowanie w XX wieku. W: Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.). Pedagogika. Podręcznik akademicki. T. 1. Warszawa: PWN.

Żółtowski M. (1991). Ruszczyc Henryk (1901–1973). W: Markiewicz H. (red.). Polski Słownik Biograficzny. T. 33/2, z. 137. Wrocław–Warszawa–Kraków: PAN.

Żółtowski M. (1994). Henryk Ruszczyc i jego praca dla niewidomych. Laski: TOnO.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142