Rehabilitacja i edukacja osób z dysfunkcją wzroku w dobie rozwoju nauk i nowych technologii

Marzena Dycht

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2016.1.08

Abstrakt


Współczesny człowiek stoi w obliczu technologicznej rewolucji, spowodowanej intensywnym rozwojem nauk, która wymusza coraz szybciej postępujące zmiany w jego otoczeniu. W odniesieniu do osób z dysfunkcją wzroku rozwój nowych technologii umożliwia po raz pierwszy korzystanie z niezależności w zdobywaniu informacji i pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym. Stwarza szansę na uniknięcie niepełnosprawności lub znaczne ograniczenie jej skutków. Celem prezentacji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych dotyczących edukacji, diagnostyki i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku.


Słowa kluczowe


nowe technologie, edukacja, rehabilitacja, wzrok

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bal J., Sobczyńska-Tomaszewska A., Czerska K., Obersztyn E., Sands D., Mazurczak T. (2004). Diagnostyka prenatalna mukowiscydozy w rodzinach ryzyka w Polsce: wyniki badań molekularnych. „Medycyna Wieku Rozwojowego”, 8 (3), cz. 2, s. 871–883.

Biesaga T. (2008). Diagnostyka prenatalna a selekcja eugeniczna. „Życie i Płodność”, nr 2 (4), s. 71–76.

Burduk M., Kałużny J.B., Szkulmowska A., Szkulmowski M., Wojtkowski M., Kowalczyk A. (2008). Spektralna optyczna koherentna tomografia (SOCT) w obrazowaniu pęcherzyków filtracyjnych u pacjentów po trabekulektomii. „Okulistyka”, nr 11 (4), cz. 1, s. 19–22.

Czerwińska M. (2005). Osoba niewidząca w społeczeństwie informatycznym – uwarunkowania i możliwości normalizacji. W: Kosakowski C., Krause A. (red.). Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych. Dyskursy pedagogiki specjalnej 4. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Dycht M. (2012). Zagrożenia wzroku człowieka we współczesnym świecie. W: Baraniak B. (red.). Człowiek w pedagogice pracy. Warszawa: Difin.

Fukuyama F. (2004). Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, tłum. Pietrzyk B. Kraków: Znak.

Gołubiew-Konieczna M., Krause A. (2008). Szkolnictwo specjalne – krajobraz po reformie. „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 2 (1), s. 36–45.

Guzowski J. (2014). Transhumanizm – eskapizm czy wizjonerstwo? „Szkice Humanistyczne” (Olsztyn), 14 (1/2), s. 89–105.

Hughes J. (2004). Citizen cyborg: why democratic societies must respond to the redesigned human of the future. Cambridge: Westview Press.

Informacja statystyczna (2004). Warszawa: GUS.

Jakubowski S. (2001). Pomoce dydaktyczne i środki techniczne przydatne w nauczaniu dzieci z uszkodzonym wzrokiem. W: Jakubowski S. (red.). Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabowidzącymi. Warszawa: MEN.

Kilian M. (2011). Rehabilitacja wobec potrzeb osób w starszym wieku. W: Steuden S., Stanowska M., Janowski K. (red.). Starzenie się z godnością. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kowalczyk A., Wojtkowski M. (2006). Tomografia optyczna. „Fizyka w Szkole”, nr 52 (2), s. 2–9.

Krause A. (2009). Teoretyczne i empiryczne problemy pedagogiki specjalnej. Zarys obszarów badawczych, „Niepełnosprawność”, nr 1, s. 9–24.

Laszkowska J. (2005). Oddziaływanie gier komputerowych na młodzież. Kraków: nakładem autora.

Maciąg K., Kałafut J. (red.). (2011). Biotechnologia – zagrożenie czy perspektywa rozwoju ludzkości: V Ogólnopolskie Seminarium Studentów Biotechnologii. Kazimierz Dolny nad Wisłą, 21–23 października. Poznań: Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów „Mikron”; Sorus Wyd. i Drukarnia Cyfrowa.

Nate S. (2012). The signal and the noise. New York: Penguin.

Niemierko B. (2007). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa: WAiP.

Ossowski R., Muszalska M. (2007). Uwarunkowania aktywności zawodowej osób niewidomych i niedowidzących. Psychologiczna analiza problemu. W: Brzezińska A., Woźniak Z., Maj K. (red.). Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”.

Raport AMDAI (2010) Raport access economics: the global economic cost of visual impairment, dostępny na:

http://www.icoph.org/dynamic/attachments/resources/globalcostofvi_finalreport.pdf (otwarty 29.03.2016).

Rozpędek W. (2014). Polsko-amerykański wynalazek pozwoli ujrzeć świat, aktualizacja: 13.08.2014, dostępny na: http://biotechnologia.pl/biotechnologia/artykuly/polsko-amerykanski-wynalazek-pozwoli-ujrzec-swiat,14406.html?mobile_view=tru (otwarty 29.03.2016).

Sandberg A., Bostrom N. (2008). Whole brain emulation: a roadmap, technical report 2008–3. Oksford: Future of Humanity Institute, Oxford University.

Szkaradek M., Futyma-Ziaja M., Lewicka-Chomont A., Rejdak R. (2013). Protezy siatkówkowe: technologia umożliwiająca odzyskanie wzroku. „Okulistyka”, nr 16 (3), s. 58–60.

Tamborska-Zedlewska M. (2004). Eugenika – zagrożenie przeszłości i teraźniejszości. „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne”, t. 3, s. 203–210.

Tomala L. (2014). Precyzyjne sztuczne oko coraz bliżej, dostępny na: http://www.nauka.gov.pl (otwarty 12.10.2015).

Walter Ch. (2006). Thumbs, toes, and tears: and other traits that make us human. New York: Walker & Company.

Wapiennik E., Piotrowicz R. (2002). Niepełnosprawny – pełnoprawny obywatel Europy. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Wiazowski J. (2001). Komputery i sieci komputerowe jako media wspomagające nauczanie języka angielskiego uczniów niewidomych. „Języki Obce w Szkole”, nr 7, s. 87–92.

Wiazowski J. (2009). Niewidomi a rewolucja technologiczna – doświadczenia amerykańskie. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, nr 3, s. 83–99.

Wojtkowski M. (2009). Obrazowanie za pomocą tomografii optycznej OCT z detekcją fourierowską. Toruń: UMK.

World health report (2002; 2011). Genewa: World Health Organisation, dostępny na:

http://www.who.int/whr/2002/en/whr02_en.pdf?ua=1 (otwarty 29.03.2016); http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf (otwarty 29.03.2016).

Young S. (2006). Designer evolution: a transhumanist manifesto. New York: Prometheus Books.

Zaorska M. (2014). Pedagogika specjalna w XXII wieku? W: Jachimczak B., Pawelczak K., Wojciechowska A. (red.). Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w przestrzeni społecznej. Poznań: UAM.

Żekanowski C. (2001). Diagnostyka molekularna: zadania i pytania. „Wszechświat”, z. 1/3, s. 17–23.

Żekanowski C. (2003). Nowa genetyka a niepełnosprawni. Osoba i osobnik, czyli meandry eugeniki. Cz. 2. „Retina”, nr 2 (11), Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Retinitis Pigmentosa, dostępny na: http://retina-forum.pl (otwarty 5.07.2015).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142