Vol 59, Nr 4 (2016)

Spis treści

Rozprawy i Artykuły

Wakat Stolicy Apostolskiej PDF
JÓZEF WROCEŃSKI 3-30
Zasadność rewizji konstytucji instytutów zakonnych oraz ich zawartość i forma według dokumentów kościelnych PDF
BOŻENA SZEWCZUL 31-48
Warunki przyjęcia do instytutu zakonnego PDF
ARKADIUSZ DOMASZK 49-82
Wskazania dla duszpasterstwa Polaków poza granicami Polski PDF
WOJCIECH NECEL 83-95
Autonomia e responsabilità nella amministrazione delle risorse della Chiesa PDF (Italiano)
JESÚS MIÑAMBRES 97-124
Le lettere dimissorie nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali PDF (Italiano)
ANDRIY TANASIYCHUK 125-136
Konkordat polski 1993 instrumentem zgody narodowej PDF
JAN DYDUCH 137-150
Les irrégularités du procès canonique intenté contre Jeanne d’Arc, la Pucelle de France (janvier-mai 1431) PDF (Français (France))
DOMINIQUE LE TOURNEAU 151-180

Recenzje

Krzysztof Nykiel, Paolo Carotti, Manlio Sodi, Bruno Bordignon, Dariusz Grządziel, Sabatino Majorano, Michele Marcato, Ignazio Schinella, Sofia Tavella, Educare la coscienza: Sfida possibile? Dai „luoghi” privilegiati ai contesti piu variegati: la missione del formatore. Presentazione di S. Ecc. Mons. Giovanni Tonucci. Delegato Pontificio per il Santuario Lauretano, If Press srl, Roma 2015, ss. 183 PDF
ANDRZEJ FRANCISZEK DZIUBA 181-185
Giorgio Digiorgi, I minori nella legislazione della Chiesa, Ed. Marcianum Press, Venezia 2015, ss. 361 PDF
GINTER DZIERŻON 185-188
Massimo del Pozzo, Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo, EDUSC, Roma 2016, ss. 224 PDF
RADOSŁAW GOSIEWSKI 189-191

Sprawozdania

Sprawozdanie z Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim PDF
ZUZANNA MAJ 193=197

Z życia Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Doktorat p. mgra Rafała Nowaka PDF
TOMASZ BIAŁOBRZESKI 199-201
Doktorat ks. mgra Rafała Kamińskiego PDF
MICHAŁ PONIATOWSKI 201-207
Doktorat p. mgr Anny Szafranko PDF
TOMASZ BIAŁOBRZESKI 207-210
Nowi magistrzy prawa kanonicznego PDF
BOŻENA SZEWCZUL 210-215
Nostryfikacje PDF
BOŻENA SZEWCZUL 215