2020

Droga do Świętości

Biblioteka "Studiów Katechetycznych

Niniejsza publikacja jest owocem refleksji katechetycznej nad zagadnieniem świętości. Składa się ona z dwóch części, po cztery artykuły w każdej z nich. Część pierwsza, zatytułowana „Wezwanie do świętości”, nakreśla ramy podejmowanej problematyki.  Część druga publikacji zatytułowana jest „Troska o świętość”. Cztery teksty, znajdujące się w drugiej części to przykład konkretnej odpowiedzi na Boże zaproszenie do świętości.

 

Doga do Świętości - całość
Wykaz skrótów

Opublikowane: 2021-10-06

Słowo wstępne

Słowo wstępne

Tomasz Kopiczko   
9-10

PDF


Wprowadzenie

Wprowadzenie

Piotr Tomasik   
11

PDFWydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP