Tom 16 (2020)

Rzeczywistość cyfrowa. Kontekst Katechetyczny.

Tytuł tomu, „Rzeczywistość cyfrowa. Kontekst katechetyczny”, wskazuje na temat główny, jakim cyfrowość oraz na katechetyczny charakter prezentowanej refleksji teologicznej. Poszczególne artykuły głównego korpusu tomu odnoszą się do rzeczywistości cyfrowej w podstawowych środowiskach katechezy: rodzinie, szkole i parafii, a także zwracają uwagę na nieodpowiedzialne, czasem wręcz toksyczne sposoby korzystania ze środków komunikacji cyfrowej.

Wykaz skrótów

Opublikowane: 2021-10-06

Wprowadzenie

Wprowadzenie

Piotr Tomasik   
9

PDF


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP