Aktualny numer

Tom 8 (2012)

Kerygma Biblia Katecheza

Opublikowane: 2021-10-18

SPIS TREŚCI:

Wykaz skrótów
Bp Marek Mendyk – Wprowadzenie
Bp Gerhard Ludwig Muller – Das Kerygma in Kirche. Der Bischof – Verkunder des Wortes
Gottes

KERYGMA
Ks. Roman Murawski – Kerygmatyczna odnowa katechezy
Ks. Ryszard Czekalski – Recepcja nurtu kerygmatycznego w katechezie polskiej
Ks. Piotr Tomasik – Owoce orientacji kerygmatycznej we współczesnej katechezie polskiej
Ks. Władysław Kubik – Proces przemian w polskiej katechetyce drugiej połowy XX wieku
Ks. Dariusz Kurzydło – Kerygmatyczny i antropologiczny wymiar katechezy. Próba redefinicji katechezy.

BIBLIA
Ks. Henryk Witczyk – Słowo Boże w życiu chrześcijanina w świetle „Verbum Domini”
Ks. Roman Buchta – Katechetyczne wtajemniczenie i mistagogia w świetle „Verbum
Domini”
Ks. Jan Kochel – Jaka katecheza (misyjna) dla Polski wobec propozycji zawartych w
„Verbum Domini”?
Ks. Kazimierz Misiaszek – „Verbum Domini” zaproszeniem do wychowania
Inkulturowanego
Ks. Zbigniew Marek – Słowo Boże w przekazie katechetycznym – pokłosie Synodu
Biskupów (5-26 X 2008)
Elżbieta Dziwosz – Słowo Boże w procesie nauczania katechetycznego na podstawie
adhortacji posynodalnej Benedykta XVI „Verbum Domini”
s. Halina Iwaniuk – Wychowanie do przyjęcia Słowa Bożego obecnego w liturgii w świetle
„Verbum Domini” i polskich dokumentów katechetycznych z 2010 roku
Marek Marczewski – Odkryć na nowo rolę Słowa Bożego w życiu Kościoła (uwagi
duszpasterskie Ojca Świętego Benedykta XVI zawarte w posynodalnej adhortacji apostolskiej „Verbum Domini”
Ks. Marian Włosiński – Katechetyczny realizm Biblii w kontekście edukacyjnym
Ks. Wojciech Cichosz – Biblijne wychowanie parenetyczne. Od pedagogiki do pedagogii
Ks. Rafał Bednarczyk – Formacja biblijna młodzieży szkolnej na przykładzie wybranych
podręczników do nauki religii w pierwszej klasie gimnazjum
Ks. Wojsław Czupryński – Dowartościowanie formacyjnej funkcji Słowa Bożego w myśli i
dziele ks. Franciszka Blachnickiego
Ks. Radosław Chałupniak – Przez obraz ku Bogu – podstawy biblijne
Ks. Wojciech Osial – Wspólnoty słuchania Słowa Bożego we Włoszech – propozycja
katechezy biblijnej w parafii
Elżbieta Młyńska – Biblia w katechezie dorosłych w ujęciu Jacquesa Bernarda

KATECHEZA
Ks. Paweł Góralczyk – Rozbrat między wiarą a aktywnością świecką
Ks. Cyprian Rogowski – Integracyjna pedagogika religii wobec nowych wyzwań
Grzegorz Łęcicki – Inspiracyjne znaczenie ikonosfery oraz mediów audiowizualnych w
przekazie katechetycznym
Ks. Ryszard Podpora – Świat nie rozumie już naszej mowy. I to jest nasz problem. Z
problematyki „nowego języka” w nowej ewangelizacji
Helena Słotwińska – Kształtowanie właściwej postawy wobec śmierci

Tom 8 (2012)

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.