Aktualny numer

Tom 9 (2013)

Status metodologiczny katechetyki

Opublikowane: 2021-10-18

SPIS TREŚCI:

Wykaz skrótów
Wprowadzenie
Ks. Ryszard Czekalski – W poszukiwaniu współczesnego ujęcia katechetyki
Marek Marczewski – Zasada formalna teologii pastoralnej a wypracowanie właściwej
koncepcji katechetyki
ks. Radosław Chałupniak – Katechetyka jako teologia praktyczna – zdefiniowanie
tożsamości eklezjalnej
ks. Piotr Tomasik – Kwestie fundamentalne metodologii katechetyki
Ks. Rafał Bednarczyk – W poszukiwaniu obszarów współpracy liturgiki i katechetyki
Anna Zellma – Dydaktyka dla katechetyki
Ks. Wojciech Osial – Katechetyka w spotkaniu z pedagogiką
Ks. Janusz Mastalski – Współczesne zasady edukacyjne w służbie katechezy
Elżbieta Dziwosz – Ortodydaktyka w katechezie osób niepełnosprawnych
Anna Walulik CSFN – Nauki empiryczne i warsztat badawczy katechetyków
Ks. Dariusz Kurzydło – Badania empiryczne w katechetyce na przykładzie zastosowania metody audytoryjnej
Ks. Tomasz Kopiczko – Katecheza a komunikacja wiary we współczesnym kontekście
społecznym
Elżbieta Osewska – Poszukiwanie koncepcji edukacji religijnej w szkole w obszarze
języka angielskiego
ks. Ryszard Czekalski – La nouvelle evangelisation en Pologne
Noty o autorach

Tom 9 (2013) - całość Streszczenia - j. angielski

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.