Data publikacji : 2017-04-04

Preferencje osób z dysfunkcją wzroku w zakresie korzystania z informacyjno-komunikacyjnych technologii wspomagających

Emilia Śmiechowska-PetrovskijDział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

W artykule podjęto zagadnienie preferencji osób z dysfunkcją wzroku w zakresie korzystania z informacyjno-komunikacyjnych technologii wspomagających. Osoby niewidome i słabowidzące dzięki wykorzystaniu technologii wspomagających kompensują brak lub ograniczenie informacji dostarczanych kanałem wzrokowym, koniecznych do zdobywania wiedzy, komunikowania się i mobilności. W artykule omówiono możliwości i bariery wykorzystania technologii wspomagających przez osoby z dysfunkcją wzroku ze szczególnym uwzględnieniem czynników społecznych warunkujących preferencje wyboru sprzętu i oprogramowania – na podstawie badań (głównie zagranicznych) podejmujących te kwestie. Przegląd i analiza danych empirycznych posłużyły do sformułowania wniosków istotnych dla praktyki tyflopedagogicznej.

Słowa kluczowe

preferencje ; niewidzenie ; niepełnosprawność wzroku ; technologie wspomagające ; system brajlowski ; czynniki społeczne


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Śmiechowska-Petrovskij, E. (2017). Preferencje osób z dysfunkcją wzroku w zakresie korzystania z informacyjno-komunikacyjnych technologii wspomagających. Forum Pedagogiczne, 7(1), 185-196. https://doi.org/10.21697/fp.2017.1.13

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie