Vol 60, Nr 4 (2017)

Spis treści

Rozprawy i Artykuły

Nieważność aktu prawnego dokonanego pod wpływem przymusu (kan. 125 § 1 KPK) PDF
GINTER DZIERŻON 3-13
Znaczenie zasady «supplet Ecclesia». Od kan. 209 KPK z 1917 roku do kan. 144 obecnego KPK – interpretacja i aplikacja PDF
JAN DOHNALIK 15-40
La privacy nel diritto canonico e i rapporti con le legislazioni nazionali della Comunità Europea PDF
ANTONIO INTERGUGLIELMI 41-66
Prawo kanoniczne w formacji do kapłaństwa. między „tradycją formacyjną” a wyzwaniami współczesności w świetle „Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis” z 6 grudnia 2016 r. PDF
LUCJAN ŚWITO 67-85
Pogrzeb kościelny wyrazem wiary chrześcijańskiej. Aktualny stan prawny PDF
JAN MACIEJ DYDUCH 87-99
Accezione giuridico-canonica del significato di «titolo» PDF (Italiano)
PRZEMYSŁAW MICHOWICZ 101-116
Biskup prof. Walenty Wójcik jako badacz prawa synodalnego PDF
WOJCIECH GÓRALSKI 117-130
Postanowienia ukazu carskiego z 27.X.1864 r. dotyczące utrzymania i zarządu klasztorów w Królestwie Polskim PDF (English)
ROBERT KANTOR 131-148

Recenzje

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, Warszawa 2015, ss. 314 PDF
JÓZEF WROCEŃSKI 149-159
Pier Giordano Cabra, La vita consacrata. Appunti di teologia e spiritualità, Editrice Queriniana, Brescia 20153, ss. 271 PDF
BOŻENA SZEWCZUL 160-164
Penitenzieria Apostolica, Ascoltare con il cuore di Dio nell’esercizio del ministero della Riconciliazione, a cura di Krzysztof Nykiel, Ugo Taraborrelli. Libreria Editrice Vaticana. Citta del Vaticano 2017, ss. 241 PDF
ANDRZEJ F. DZIUBA 165-182

Sprawozdania

Sprawozdanie z konferencji naukowej doktorantów pt. Od zgromadzeń zakonnych o ślubach prostych do nowych form życia konsekrowanego. Ewolucja prawa na przestrzeni ostatnich 100 lat PDF
KATARZYNA WITKOWSKA, MATEUSZ SIEMASZKO 187-190
XVI Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego w stulecie ogłoszenia Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku Prawo kanoniczne a kultury prawne PDF
WOJCIECH GÓRALSKI 191-192

Z życia Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Nowi magistrzy prawa kanonicznego PDF
BOŻENA SZEWCZUL 194-196
Nostryfikacje 2017 PDF
BOŻENA SZEWCZUL 197-197