Czasopismo „Seminare. Poszukiwania naukowe” jest wydawane przez Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego – środowisko podejmujące działalność naukowo-badawczą i wychowawczo-edukacyjną inspirowaną humanizmem Franciszka Salezego oraz personalizmem chrześcijańskim. Profil i zakres tematyczny czasopisma obejmują szeroko rozumiany „świat młodzieży” badany z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Czasopismo publikuje opracowania szczególnie z zakresu pedagogiki, edukacji, psychologii, socjologii, studiów nad rodziną, prawa, filozofii, antropologii, teologii i historii wychowania. Ponadto „Seminare” dąży do stworzenia szerokiej platformy wymiany idei i doświadczeń związanych ze „światem młodzieży” i ze współczesnym sporem o człowieka.

Czytaj więcej

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo Crossref Similarity Check logo
 • BazHum: Database of Humanities Journals
 • CEEOL: Central and Eastern European Online Library
 • CEJSH: Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • Crossref
 • DOAJ: Directory of Open Access Journals
 • EBSCO
 • ERIH PLUS: European Reference Index for the Humanities and Social Sciences
 • ICI Journals Master List
 • ROAD: Directory of Open Access Scholarly Resources
 • Scilit: The Scientific Literature Database
 • WorldCat
Dyscypliny:
 • Education | Edukacja
 • Pedagogy | Pedagogika
 • Family Studies | Studia nad rodziną
 • Psychology | Psychologia
 • Sociology | Socjologia
 • Law | Prawo
 • Theology | Teologia
 • Philosophy | Filozofia
 • History | Historia
 • Security Studies | Nauki o bezpieczeństwie
 • Communication and Media Studies | Komunikacja społeczna i media
MEiN 70 pkt. (2023)
Index Copernicus 100 pkt. (2022)
Dla autorów

Czy jesteś zainteresowany wysłaniem zgłoszenia do tego czasopisma? Polecamy, abyś zapoznał się z O czasopiśmie zasadami obowiązującymi w tym czasopiśmie, a także ze wskazówkami dla autora. Autorzy muszą zarejestrować się do czasopisma zanim wyślą zgłoszenie lub zalogować się i rozpocząć pięciostopniowy proces.

Dla recenzentów

Czy są Państwo zainteresowani recenzowaniem tekstów w tym czasopiśmie?
Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są niezbędne informacje.
Następnie prosimy o rejestrację na stronie czasopisma. W formularzu rejestracyjnym prosimy o zaznaczenie opcji: "Tak, wyślij prośbę o nadanie roli: Recenzent".
Jeżeli posiadają już Państwo konto użytkownika w tym systemie - w edycji swojego profilu można rozszerzyć uprawnienia o funkcję: recenzent.
Prośba o sporządzenie recenzji konkretnego artykułu zostanie wysłana do Państwa drogą mailową.

Usługi indeksowania
Logo IC
Logo BazHum
Logo CEJSH
Logo CEJSH
Logo CEEOL
Logo DOAJ
Logo EBSCO
Logo ROAD
Logo Scilit

Ogłoszenia

Informacja dotycząca dofinansowanie ze środków MEiN

2023-11-22

Logo MNISW

 

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" na podstawie umowy nr RCN/SN/0688/2021/1 z dnia 6 grudnia 2022 r. Okres realizacji projektu: 1 października 2022 – 30 września 2024 r. Kwota dofinansowania: 77 491 PLN.

Czytaj więcej

Migracja "Seminare" na platformę czasopism UKSW

2022-12-03

Jednym z istotnych elementów strategii rozwoju "Seminare" jest migracja na platformę czasopism UKSW i opracowanie nowej strony czasopisma, do której dostęp jest możliwy pod dotychczasowym adresem: https://seminare.pl lub za pośrednictwem platformy (https://czasopisma.uksw.edu.pl/).

Czytaj więcej

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.