Aktualny numer

Czasopismo „Seminare. Poszukiwania naukowe” jest wydawane przez Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego – środowisko podejmujące działalność naukowo-badawczą i wychowawczo-edukacyjną inspirowaną humanizmem Franciszka Salezego oraz personalizmem chrześcijańskim. Profil i zakres tematyczny czasopisma obejmują szeroko rozumiany „świat młodzieży” badany z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Czasopismo publikuje opracowania szczególnie z zakresu pedagogiki, edukacji, psychologii, socjologii, studiów nad rodziną, prawa, filozofii, antropologii, teologii i historii wychowania. Ponadto „Seminare” dąży do stworzenia szerokiej platformy wymiany idei i doświadczeń związanych ze „światem młodzieży” i ze współczesnym sporem o człowieka.

Wydawca
Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego (TNFS)
ISSN:
1232-8766
eISSN:
2450-1328
DOI:
10.21852/sem

                          

 • BazHum: Database of Humanities Journals
 • CEEOL: Central and Eastern European Online Library
 • CEJSH: Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • Crossref
 • DOAJ: Directory of Open Access Journals
 • EBSCO
 • ERIH PLUS: European Reference Index for the Humanities and Social Sciences
 • ICI Journals Master List
 • ROAD: Directory of Open Access Scholarly Resources
 • Scilit: The Scientific Literature Database
 • WorldCat
Dyscypliny:
 • Education | Edukacja
 • Pedagogy | Pedagogika
 • Family Studies | Studia nad rodziną
 • Psychology | Psychologia
 • Sociology | Socjologia
 • Law | Prawo
 • Theology | Teologia
 • Philosophy | Filozofia
 • History | Historia
 • Security Studies | Nauki o bezpieczeństwie
 • Communication and Media Studies | Komunikacja społeczna i media
MEiN 70 pkt. (2022)
Index Copernicus 100 pkt. (2022)

Ogłoszenia

Informacja dotycząca dofinansowanie ze środków MEiN

2023-11-22

Logo MNISW

 

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" na podstawie umowy nr RCN/SN/0688/2021/1 z dnia 6 grudnia 2022 r. Okres realizacji projektu: 1 października 2022 – 30 września 2024 r. Kwota dofinansowania: 77 491 PLN.

Czytaj więcej

Migracja "Seminare" na platformę czasopism UKSW

2022-12-03

Jednym z istotnych elementów strategii rozwoju "Seminare" jest migracja na platformę czasopism UKSW i opracowanie nowej strony czasopisma, do której dostęp jest możliwy pod dotychczasowym adresem: https://seminare.pl lub za pośrednictwem platformy (https://czasopisma.uksw.edu.pl/).

Czytaj więcej

 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP