Czasopismo „Seminare. Poszukiwania naukowe” jest wydawane przez Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego – środowisko podejmujące działalność naukowo-badawczą i wychowawczo-edukacyjną inspirowaną humanizmem Franciszka Salezego oraz personalizmem chrześcijańskim. Profil i zakres tematyczny czasopisma obejmują szeroko rozumiany „świat młodzieży” badany z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Czasopismo publikuje opracowania szczególnie z zakresu pedagogiki, edukacji, psychologii, socjologii, studiów nad rodziną, prawa, filozofii, antropologii, teologii i historii wychowania. Ponadto „Seminare” dąży do stworzenia szerokiej platformy wymiany idei i doświadczeń związanych ze „światem młodzieży” i ze współczesnym sporem o człowieka.

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego (TNFS)
ISSN:
1232-8766
eISSN:
2450-1328
DOI:
10.21852/sem

                          

 • BazHum: Database of Humanities Journals
 • CEEOL: Central and Eastern European Online Library
 • CEJSH: Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • Crossref
 • DOAJ: Directory of Open Access Journals
 • EBSCO
 • ERIH PLUS: European Reference Index for the Humanities and Social Sciences
 • ICI Journals Master List
 • ROAD: Directory of Open Access Scholarly Resources
 • Scilit: The Scientific Literature Database
 • WorldCat
 • Education | Edukacja
 • Pedagogy | Pedagogika
 • Family Studies | Studia nad rodziną
 • Psychology | Psychologia
 • Sociology | Socjologia
 • Law | Prawo
 • Theology | Teologia
 • Philosophy | Filozofia
 • History | Historia
 • Security Studies | Nauki o bezpieczeństwie
 • Communication and Media Studies | Komunikacja społeczna i media
MEiN 70 pkt. (2021)
Index Copernicus Value (ICV) 100 pkt. (2021)

Aktualności

Migracja "Seminare" na platformę czasopism UKSW

2022-12-03

Jednym z istotnych elementów strategii rozwoju "Seminare" jest migracja na platformę czasopism UKSW i opracowanie nowej strony czasopisma, do której dostęp jest możliwy pod dotychczasowym adresem: https://seminare.pl lub za pośrednictwem platformy (https://czasopisma.uksw.edu.pl/).

Czytaj więcej

Nowa linia programowa i polityka wydawnicza „Seminare”

2022-12-03

Pragniemy poinformować, że czasopismo nasze zostało zakwalifikowane do finansowania w programie „Rozwój czasopism naukowych”. Wraz z aplikacją wniosku została opracowana, a następnie przyjęta przez Zarząd TNFS, wydawcę czasopisma, nowa strategia rozwoju „Seminare”.

Czytaj więcej

Ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk - nowym redaktorem naczelnym „Seminare”

2022-12-03

W maju 2022 r. dobiegła końca kadencja redakcji „Seminare” za okres 2016-2021 przedłużona o rok z powodu pandemii oraz ks. prof. dr hab. Jerzego Gocki jako redaktora naczelnego, który pełnił tę funkcję od roku 2011. Nowym redaktorem naczelnym został wybrany ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk.

Czytaj więcej

Nowa ocena "Seminare"

2022-09-24

IndexCop21.pngZ przyjemnością informujemy, że eksperci platformy Index Copernicus ocenili nasze czasopismo na 100 punktów. Ocena dotyczy zeszytów opublikowanych w roku 2021.

Czytaj więcej

 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP