Kontakt

Adres

Redakcja „Studia Ecologiae et Bioethicae”
ul. Wóycickiego 1/3, b. 23, p. 308
01-938 Warszawa
Telefon: 22 569 68 57
Adres e-mail Redakcji: seib@uksw.edu.pl

Osoba do kontaktu

Michał Latawiec
Instytut Ekologii i Bioetyki, UKSW
Email: seib@uksw.edu.pl

Wsparcie techniczne

Elżbieta Sobczak
Email: e.sobczak@uksw.edu.pl