Kontakt

Redakcja "Studia Ecologiae et Bioethicae":
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 308
01-938 Warszawa
Adres e-mail Redakcji: seib@uksw.edu.pl


Editorial Board of “Studia Ecologiae et Bioethicae”:
Wóycickiego 1/3, building 23, room 308
01-938 Warsaw, Poland
E-mail: seib@uksw.edu.pl


Publisher:
UKSW University Press
Dewajtis 5, building No. 2
01-815 Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 561 88 35
E-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl


Główna osoba do kontaktu

Ryszard F. Sadowski
Redaktor Naczelny
Instytut Filozofii, UKSW

Wsparcie techniczne

Libcom
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP