ArchiwumNumer specjalny 5/2020 Studia Ecologiae et Bioethicae (SEeB) powstał w odpowiedzi na apel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej  o promocję osiągnięć polskich naukowców na arenie międzynarodowej. Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa, przeznaczonemu na ten cel w ramach programu:  Działalność Upowszechniająca Naukę, opublikowano w języku angielskim 35 artykułów, które pierwotnie ukazały się w języku polskim na łamach SEeB  w latach 2003-2018. Wyrażamy tym samym nadzieję, że badania polskich autorów będą dzięki temu szerzej dostępne zagranicznym uczonym  i przyczynią się do ożywienia naukowej debaty na temat szeroko rozumianych zagadnień środowiskowych. Wierzymy ponadto, że dzięki tej inicjatywie nasze pismo wzbudzi większe zainteresowanie autorów i czytelników z zagranicy.
1-25 z57
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP