Polityka Online First

Polityka Redakcji SEeB ws. Online First

Redakcja SEeB przestrzega polityki wydawniczej Online First. Umożliwia to umieszczenie w sieci artykułów w ostatecznej wersji pod względem treści, które czekają na przypisanie do konkretnego tomu i zeszytu czasopisma, ponieważ nie został jeszcze zakończony proces ich redakcji wydawniczej. Rozwiązanie takie jest coraz częściej stosowane przez wiele czasopism, w języku angielskim określa się je często jako publish ahead of print, publish before print lub continuous publishing.

Korzyści: Online First zapewnia korzyści zarówno autorom, jak i czytelnikom treści czasopism internetowych. Jest to korzystne dla czytelników ponieważ umożliwia im szybszy dostęp do najnowszych publikacji. Jest to także korzystne dla autorów ponieważ przyspiesza obecność ich manuskryptów w aktualnych debatach naukowych i zwiększa ich cytowalność.

Cytowanie: Każdy artykuł opublikowany w ramach Online First można cytować przy użyciu daty pierwszej publikacji manuskryptu online oraz identyfikatora cyfrowego DOI (Digital Object Identifier). Identyfikatory DOI zapewniają trwały sposób identyfikowania manuskryptów opublikowanych w środowisku online, nawet po przydzieleniu ich do tomu i zeszytu wydania drukowanego. Informacje takie jak numer tomu czy zeszytu oraz numery stron nie są przydzielane do artykułów publikowanych w ramach Online First. Informacje te nie są bowiem znane do czasu zakończenia procesu wydawniczego, dlatego manuskrypty opublikowane w ramach Online First należy cytować w następujący sposób:

  • Jones, Richard, and Adam B. Smith. “Article title.” Journal Title. Pre-published Month, day, year, DOI: https://21697/seb0123456789.
  • Po przypisaniu artykułu do konkretnego tomu i zeszytu, artykuł można już cytować w zwyczajny sposób, podając numer tomu i zeszytu oraz numery stron, zachowując niezmieniony DOI: Jones, Richard, and Adam B. Smith. 2021. “Article title.” Journal Title 19(4): 11-17. DOI: https://21697/seb0123456789.
  • Ze względu na to, że każdy DOI jest rejestrowany w systemie CrossRef, możliwa jest trwała identyfikacja artykułu na każdym etapie jego publikacji. Rozwiązanie takie daje też wydawcom możliwość powiązania DOI z artykułami, niezależnie od tego, w którym tomie i zeszycie czasopisma zostaną zamieszczone.

Przydzielenie manuskryptu do określonego tomu i zeszytu: Po przypisaniu artykułu opublikowanego w ramach Online First do konkretnego tomu i zeszytu czasopisma oraz podaniu jego pełnych danych bibliograficznych, takich jak numer tomu i zeszytu, rok wydania oraz numery stron, artykuł (z niezmienionym DOI) jest przenoszony z zakładki Online First do zakładki konkretnego zeszytu czasopisma.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP