Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. prof. dr hab. Janusz Uchmański, UKSW, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

 1. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko, UKSW, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Polska

Sekretarz redakcji

 1. dr Michał Latawiec, UKSW, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Polska

Redaktor sekcji Humanistyczne podstawy ochrony środowiska

 1. mgr Jacek Czartoszewski, UKSW, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Polska

Redaktor sekcji Przyrodnicze podstawy ochrony środowiska

 1. dr Krassimira Ilieva-Makulec, UKSW, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Polska

Redaktor sekcji Prawo i zarządzanie środowiskiem

 1. dr Leszek Karski, UKSW, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Polska

Redaktor sekcji Technologie środowiskowe

 1. prof. Krzysztof Biernat, UKSW, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Polska

Rada naukowa

 1. Wojciech Bołoz, UKSW, Polska
 2. Luc Hens, HEDVUB Bruksela, Belgia
 3. Gerhard Hóver, UB, Niemcy
 4. Kuźmo Ryszard, PUTW Wilno, Litwa
 5. Irena Mikłaszewicz, UVM Kowno, Litwa
 6. Duśan Plaśienka, UK Bratysława, Słowacja
 7. Zlatica Plaśienkova, UK Bratysława, Słowacja

Rada programowa

 1. Tadeusz Biesaga, UPJP2, Polska
 2. Danuta Cichy, IBE, AŚ, Polska
 3. Helena Ciążela, APS, Polska
 4. Wiesław Dyk, USz, Polska
 5. Leszek Grum, Polska
 6. Anna Kalinowska, UW, Polska
 7. Bernard Hałaczek, UKSW, Warszawa, Polska
 8. Zygmunt Hajduk, KUL, Polska
 9. prof. dr hab. Anna Latawiec, UKSW, Instytut Filozofii, Polska
 10. Leonard Łukaszuk, UW, Polska
 11. Grażyna Nowicka, IŻiŻ, Polska
 12. Andrzej Papuziński, UKW, Polska
 13. Lucjan Pawłowski, PL, Polska
 14. Zdzisława Piątek, UJ, Polska
 15. Bazyli Poskrobko, WSE, Polska
 16. Maciej Rudnicki, KUL, Polska
 17. Stanisław Zięba, KUL, Polska