Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
Ks. prof. uczelni dr hab. Ryszard F. Sadowski (Instytut Filozofii - UKSW, Polska) ResearcherID  ORCID 

Zastępca redaktora naczelnego
Prof. uczelni dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec (Instytut Nauk Biologicznych - UKSW, Polska) ResearcherID  ORCID 

Sekretarz redakcji
Ks. dr Jacek Meller (Instytut Filozofii - UKSW, Polska) ResearcherID  ORCID

Członkowie redakcji
Dr Ján Kaliský (Department of Ethics and Civic Education - Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia) ResearcherID  ORCID 
Prof. uczelni Inna Koblianska (Department of Economics and Entrepreneurship - Sumy National Agrarian University, Ukraine) ResearcherID  ORCID 
Prof. uczelni Agata Kosieradzka-Federczyk (Instytut Nauk Prawnych - UKSW, Polska) ResearcherID  ORCID  
Dr Michał Latawiec (Instytut Filozofii - UKSW, Polska) ResearcherID ORCID   
Dr Monika Nová (Department of Psychosocial Sciences and Ethics - Charles University in Prague, Czechia)  ResearcherID  ORCID 
Prof. uczelni Lidia Sakelarieva (Department of Geography, Ecology and Environment Protection - South-West University „Neofit Rilski” Blagoevgrad, Bulgaria) ResearcherID  ORCID 

 

                                                                                               *****

Redaktorzy językowi:

dla języka polskiego - Renata Gajowiak
dla języka angielskiego - Ewa Sawicka i Peter Whiley

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP