Sposoby zgłaszania tekstów

Redakcja SEeB przyjmuje teksty do publikacji na dwa sposoby:

  1. Poprzez pocztę elektroniczną, kierowaną pod adresem e-mail: seib@uksw.edu.pl. W tym przypadku zgłaszany artykuł przesyłamy w załączniku e-maila.
  2. Poprzez platformę czasopisma i zgłoszenie artykułu w systemie. Warunkiem zgłoszenia tekstu w ten sposób jest 1) uprzednia rejestracja na platformie; 2) zalogowanie się; 3) wybranie zakładki „zgłoś tekst”.
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP