Wzory oświadczeń

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wymaga od autorów publikujących w czasopiśmie Studia Ecologiae et Bioethicae podpisania określonych dokumentów. Dokumenty te są dostępne do pobrania poniżej:

  1. Umowa o publikację artykułu
  2. Oświadczenie dotyczące zasad etycznych, danych osobowych i wkładu autorów w powstanie artykułu
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP