Recenzenci

<<

Redakcja raz w roku publikuje zbiorczą listę recenzentów, którzy w tym okresie współpracowali z czasopismem, oceniając teksty zamieszczone we wszystkich zeszytach wydanych w tym roku.

Redakcja wyraża wielką wdzięczność wszystkim recenzentom, którzy współpracują z Redakcją, przyczyniając się w ten sposób do podniesienia merytorycznego i formalnego poziomu czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae.

 

Recenzenci współpracujący z Redakcją w roku 2017 (tom 15, zeszyty 1-4) – plik do pobrania

Recenzenci współpracujący z Redakcją w roku 2016 (tom 14, zeszyty 1-4) – plik do pobrania

Recenzenci współpracujący z Redakcją w roku 2015 (tom 13, zeszyty 1-4) – plik do pobrania

-->
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP