Data publikacji : 2017-09-30

Działalność i postulaty organizacji Catholic Concern for Animals

Dział: Artykuły naukowe

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie działalności stowarzyszenia Catholic Concern for Animals założonej w 1929 r. Jest ono jedną z nielicznych organizacji działających na rzecz ochrony zwierząt, które inspirują się nauczaniem Kościoła katolickiego. Jej członkowie podejmują wielopłaszczyznową działalność, która obejmuje akcje edukacyjne i protestacyjne. Istotna jest także praca wydawnicza. Stowarzyszenie od 1937 r. wydaje kwartalnik „The Ark”, w którym informuje czytelników o swoim bieżącym funkcjonowaniu oraz publikuje artykuły na temat zwierząt i ich dobrostanu. W 2015 r. liderzy organizacji skierowali do papieża Franciszka apel o dokonanie zmian w Katechizmie Kościoła Katolickiego, podkreślając służebną rolę człowieka wobec świata przyrody i postulując znaczne ograniczenie prowadzenia doświadczeń na zwierzętach. Wydaje się, że część z tych żądań idzie zdecydowanie za daleko i jest nie do pogodzenia z integralną wizją człowieka i świata głoszoną przez Kościół.

Słowa kluczowe

Catholic Concern for Animals ; teologia moralna ; zwierzęta


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Smykowski, K. (2017). Działalność i postulaty organizacji Catholic Concern for Animals. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 15(3), 61-67. https://doi.org/10.21697/seb.2017.15.3.06


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie