Data publikacji : 2016-06-30

Drobne ssaki terenów podmiejskich Warszawy w pokarmie puszczyka Strix aluco

Jerzy Romanowski

https://orcid.org/0000-0003-1050-6403

Grzegorz Lesiński

https://orcid.org/0000-0003-3471-4821

Marta BardzińskaDział: Przyrodnicze Podstawy Ochrony Środowiska

Abstrakt

Zbadano skład zgrupowania drobnych ssaków na 9 stanowiskach położonych w podmiejskiej, południowo-zachodniej strefie Warszawy. Na podstawie analizy wypluwek puszczyka Strix aluco stwierdzono łącznie 611 osobników reprezentujących 15 gatunków drobnych ssaków, głównie gryzoni. Do najliczniejszych gatunków należały: nornica ruda Myodes glareolus (63 osobniki), mysz polna Apodemus agrarius (56), mysz leśna Apodemus flavicollis (54), mysz domowa Mus musculus (48) i nornik zwyczajny Microtus arvalis (44). Stwierdzono gatunki rzadko łowione przez puszczyka: borowca wielkiego Nyctalus noctula i łasicę łaskę Mustela nivalis. W porównaniu do teriofauny Kampinoskiego Parku Narodowego, badane zgrupowanie drobnych ssaków cechuje zubożony skład gatunkowy. Jest ono nieco bardziej podobne do zgrupowań zasiedlających miejskie parki, niż do stwierdzonych w Chojnowskim Parku Krajobrazowym. Na terenie badań ponad 25% oznaczonych do gatunku ssaków stanowiły gryzonie charakterystyczne dla krajobrazu silnie przekształconego przez człowieka.

Słowa kluczowe

gryzonie ; ryjówkokształtne ; nietoperze ; wypluwki sów ; krajobraz antropogenicznie przekształcony


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Romanowski, J., Lesiński, G., & Bardzińska, M. (2016). Drobne ssaki terenów podmiejskich Warszawy w pokarmie puszczyka Strix aluco. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 14(2), 105-113. https://doi.org/10.21697/seb.2016.14.2.07


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie