Data publikacji : 2020-06-30

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jako warunku zrównoważonego rozwoju Polski

Dział: Artykuły naukowe

Abstrakt

Bezpieczeństwo energetyczne jest warunkiem zrównoważonego rozwoju Polski. Celem pracy było omówienie problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego i przedstawienie racjonalnych sposobów rozwiązania tych problemów. Uzasadniono konieczność znacznego ograniczenia spalania paliw kopalnych, m.in. w celu zmniejszenia emisji wielu szkodliwych substancji. Wskazano na potrzebę funkcjonowania dużych źródeł energii sprawnych, niezawodnych, sterowalnych i stabilnych przez cały rok i przy każdej pogodzie. Oparcie polskiej energetyki na dużych elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych uniemożliwia osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego, brak bowiem jak dotąd efektywnych metod magazynowania wielkich ilości energii elektrycznej (e.e.). Istotną rolę może za to odegrać masowy rozwój małych, rozproszonych odnawialnych źródeł energii (OZE) wytwarzających e.e. i ciepło na użytek własny i wysyłających nadwyżki e.e. do sieci. Ważnym zasobem energii, wciąż niedostatecznie wykorzystanym, jest potencjał efektywności energetycznej procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych. Konieczne jest też ograniczenie marnotrawienia wielkich ilości energii na produkcję wyrobów jednorazowego użytku, nienaprawialnych lub niskiej jakości, albo zbyt często wymienianych na nowe. W pracy zastosowano metodę krytycznej analizy obecnego stanu rzeczy i niewłaściwych rozwiązań wykorzystującą proste oszacowania oparte na informacjach z dostępnej literatury przedmiotu.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo energetyczne ; odnawialne źródła energii ; efektywność energetyczna ; energia wbudowana ; magazynowanie energii


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki


Wskaźniki altmetryczne


Licencja

.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie