Data publikacji : 2021-06-30

Idea zrównoważonego rozwoju w świetle encykliki papieża Franciszka Fratelli tutti

Dział: Artykuły naukowe

Abstrakt

W artykule przedstawione zostały w ogólnym zarysie idee zrównoważonego rozwoju i społeczne nauczanie papieża Franciszka zawarte w encyklice Fratelli tutti. Bardzo ważnym wymiarem założeń zrównoważonego rozwoju jest konstruowanie wzorca życia społecznego. Chodzi tu o takie sposoby działań, które będą umożliwiały rozwiązywanie konfliktów społecznych, zwłaszcza w sytuacjach rozwarstwiania się społeczeństwa. Papież Franciszek w encyklice Fratelli tutti, która mówi o braterstwie i przyjaźni społecznej, upomina się o humanistyczne relacje między ludźmi. Zaniepokojony o przyszłość człowieka proponuje skorzystanie z możliwości, jakie niesie przesłanie powszechnego braterstwa i przyjaźni społecznej, które będzie podstawą w budowaniu wspólnoty ludzkiej i ładu społecznego. Artykuł zwraca uwagę na konieczność połączenia wysiłków i współpracy na rzecz realizacji celów humanistycznego rozwoju ludzkości, czyli na zrównoważoną zmianę. Celem tego artykułu jest refleksja nad ideą zrównoważonego rozwoju w kontekście społecznego nauczania papieża. Jeśli bowiem diagnoza zagrożeń współczesnego świata, jak również remedium na te zagrożenia w postaci edukacji dla zrównoważonego rozwoju są w jakiejś mierze zbieżne z głosem Kościoła, oznaczać to może wspólne pole do działania na rzecz poprawy sytuacji. Istnieje uzasadniona i pilna potrzeba zarówno teoretycznych odniesień do kryzysowych zjawisk i tendencji, jak i realnych działań, które przyczynią się do eliminowania i niwelowania zgubnych procesów dla środowiska społecznego oraz przyrodniczego naszej planety. Nadszedł czas współdziałania na płaszczyźnie edukacji zmierzającej do budowania na świecie powszechnego braterstwa i przyjaźni społecznej, która daje możliwość podejmowania celów zrównoważonego rozwoju. Dzięki współpracy wszystkich ludzi dobrej woli cele zrównoważonego rozwoju przybliżają się do konkretnych ludzi, stając się ich własnym zadaniem do wykonania. Idea zrównoważonego rozwoju zyskuje ważnego sojusznika w postaci edukacyjnego wsparcia ze strony papieża Franciszka i jego wizji świata opartego na braterstwie i przyjaźni społecznej. Jest to wizja świata odwołująca się do obowiązku miłości bliźniego, troski o integralny rozwój człowieka i ostatecznie o jego zbawienie. Z pewnością każda próba konfrontowania idei zrównoważonego rozwoju z nauczaniem społecznym papieża Franciszka, zawartym przede wszystkim w encyklice Fratelli tutti, będzie zależała od przyjmowanego światopoglądu oraz wizji rozwoju człowieka i świata. Tym, co łączy te dwie propozycje, jest jednak zatroskanie o dobro ludzkości i naszej planety.

Słowa kluczowe

zrównoważony rozwój ; sprawiedliwość ; solidarność społeczna ; braterstwo ; przyjaźń społeczna


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Babicki, Z. (2021). Idea zrównoważonego rozwoju w świetle encykliki papieża Franciszka Fratelli tutti. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 19(2), 29-40. https://doi.org/10.21697/seb.2021.19.2.03

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie