Data publikacji : 2022-12-31

In the Quest for Natural Living: the Taoist and Jungian Roots of Arnold Mindell’s Therapeutic Path

Dział: Artykuły naukowe

Abstrakt

In this article, I would like to take a closer look at the philosophical meaning of the term “process,” which is a fundamental category in Arnold Mindell’s psychology. The Taoist origins of this concept go back to the Tao – the principle of the universe. Tao is the process of passing into each other the opposite aspects of the monastically understood Qi energy. Mindell was also inspired by the analytical psychology of Carl Gustav Jung, which emphasizes the importance of archetypal, unconscious mental processes and their impact on the ego through random thoughts, fantasies or dreams. Mindell distinguishes between a primary process (mental content that we are aware of) and a secondary process (mental content that we are not aware of) to explain what connects a person with her natural living – an unadulterated existence through rigid boundaries between the two processes acquired during one’s upbringing. The purpose of this article is to explore the Jungian and Taoist roots of Mindell’s psychology and to characterize individual lives as confronting their entire processual being, thus becoming natural living.

--------------------------

Received: 14/04/2022. Reviewed: 19/10/2022. Accepted: 24/10/2022.

Słowa kluczowe

natural living ; process-oriented psychology ; wu wei ; Arnold Mindell ; Carl Gustav Jung ; Tao


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Kowalski, A. (2022). In the Quest for Natural Living: the Taoist and Jungian Roots of Arnold Mindell’s Therapeutic Path. Studia Philosophiae Christianae, 58(2), 75-88. https://doi.org/10.21697/spch.2022.58.A.11

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez UKSW są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopism wydawanych na UKSW jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną, oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.


Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa
 
 
 
O systemie