Opublikowane: 2017-10-18

Kulturowa tożsamość szkoły salezjańskiej podstawą wychowania ku życiu wartościowemu

Stanisław Chrobak
Forum Pedagogiczne
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/fp.2017.2.15

Abstrakt

Każda organizacja wykształca swoją własną kulturę. Kultura organizacji w dużym stopniu definiuje zachowania jej członków, stanowi klucz do ich interpretacji. Poznanie kultury umożliwia lepszy wgląd w rozumienie ludzkich zachowań. Każda szkoła jest elementem szerszej kultury społeczeństwa i narodu, wprowadza w kulturę i ją buduje, pomaga w niej konstruktywnie uczestniczyć i twórczo się rozwijać. Jako społeczność ma swoją wewnętrzną kulturę – swoją historię, tradycję, obrzędowość, symbolikę, swoje wartości, wzory, normy zarówno formalnie deklarowane i zapisane, jak i nieformalnie funkcjonujące, typowe zachowania członków społeczności szkolnej, język i sposoby porozumiewania się, sposoby rozwiązywania problemów, styl działania i atmosferę. Kultura ta oddziałuje na samo środowisko danej szkoły, ale i szerzej, na zewnątrz, przez naturalne interakcje społeczne i programowe działania na rzecz innych. Zatem inaczej się szuka odpowiedzi nie tylko na pytanie, czym jest wartość, lecz także na pytania o to, co jest wartościowe, jak istnieją wartości, jak się je rozpoznaje oraz jak funkcjonują w rozwoju osoby i w kulturze. Szkoła odgrywa więc szczególną rolę w kształtowaniu się człowieka, a tym samym – w kształtowaniu się kultury.

Słowa kluczowe:

szkoła, kultura szkoły, szkoła katolicka, system prewencyjny, urzeczywistnianie wartości

Inne teksty tego samego autora

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Chrobak, S. (2017). Kulturowa tożsamość szkoły salezjańskiej podstawą wychowania ku życiu wartościowemu. Forum Pedagogiczne, 7(2), 209–224. https://doi.org/10.21697/fp.2017.2.15

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.