SYSTEM PREWENCYJNY W 200-LECIE URODZIN ŚW. JANA BOSKO: O POTRZEBIE REFLEKSJI WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ

Stanisław Chrobak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2015.2.11

Abstrakt


System prewencyjny, który przez samego św. Jana Bosko nie został nazwany teorią, koncepcją, ale właśnie systemem, powstał jako odpowiedź na potrzeby wychowawcze związane z konkretnym środowiskiem XIX wieku we Włoszech. Służył wychowywaniu pokoleń młodzieży w niepowtarzalnym stylu opartym na rozumie, religii, dialogu, miło- ści wychowawczej. W 200-lecie urodzin ks. Jana Bosko można stwierdzić, że zasady jego pedagogiki powiązane są nie tylko z przeszłością. Oryginalne wartości tkwiące w systemie prewencyjnym wymagają pogłębienia, przystosowania oraz umiejętnej i odważnej odnowy ze względu na zmieniony kontekst społeczny, wychowawczy i duszpasterski.


Słowa kluczowe


system prewencyjny; jubileusz; wychowanie; współczesne wyzwania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Artime Á.F. (2015). Jak Ksiądz Bosko – z młodzieżą, dla młodzieży. Wiązanka 2015. Komentarz Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego, tłum. Zapała J. Kraków: Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska pw. św. Jacka.

Benedykt XVI (2009). Encyklika Caritas in veritate, Rzym.

Bosco T. (2002). Złote myśli Księdza Bosko. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Braido P. (1984). Luce intellettual piena d΄amore. Per il centenario di una „lettera pedagogica”. „Orientamenti Pedagogici” 31, s. 1063-1073.

Braido P. (1999). Prevenire non reprimere. Il sistema educativo di don Bosco. Roma: LAS.

Brezinka W. (2005). Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, tłum. Kochanowicz J. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Cian L. (1990). Wychowanie w duchu Księdza Bosko, tłum. Gutewicz I. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Jan Paweł II (1988). Iuvenum Patris. List Ojca Świętego Jana Pawła II do księdza Egidio Vigano Przełożonego Generalnego Towarzystwa św. Franciszka Salezego w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko. Rzym.

Nalaskowski A. (2001). Po co nam obchody tysiąclecia? Słowo na otwarcie obrad. W: Nalaskowski A., Rubacha K. (red.). Pedagogika u progu trzeciego tysiąc- lecia. Materiały pokonferencyjne. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 9-13.

Ribolzi L. (2013). Perspektywy nowego wychowania, tłum. Borkowski P. „Społeczeństwo”, nr 4, s. 111-119.

Toso M. (2009). Encyklika Caritas in veritate w lekturze pastoralnej, tłum. Żeleźnik T. „Społeczeństwo”, nr 6, s. 707-733.

Vecchi J. (1997). Si commosse per loro (Mc 6,34). „Atti del Consiglio Generale”, nr 359, s. 5-35.

Weinschenk R. (1996). Podstawy pedagogiki Księdza Bosko, tłum. Jurczyński J. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Witczyk H. (red.). (2000). Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat nadziei. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Witczyk H., Krakowiak C., Straszewicz M. (2012). Rok Jubileuszowy. W: Encyklopedia katolicka. T. 17. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, kol. 231-234.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142