Opublikowane: 2016-11-16

ETiK-International Warszawa. Historia badania, problemy badawcze i analiza wyników

Dariusz Stępkowski , Stanislav Ivanov , Anna Ksionek
Forum Pedagogiczne
Dział: Dział tematyczny
https://doi.org/10.21697/10.21697/fp.2016.2.03

Abstrakt

Głównym zamierzeniem badania ETiK-International przeprowadzonego w 2014 roku w wybranych gimnazjach Warszawy i województwa mazowieckiego było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu lekcje etyki stanowią odrębną domenę szkolnego nauczania i uczenia się oraz jakie wyniki osiągają w tym przedmiocie polscy uczniowie w porównaniu z ich niemieckimi i austriackimi rówieśnikami. Niestety nie udało się w pełni zrealizować tego zamierzenia badawczego.
Artykuł składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym zostanie zrekonstruowany powrót lekcji religii do szkół publicznych w Polsce i związane z nim ustanowienie etyki przedmiotem alternatywnym. Następnie omówione zostaną bezowocne starania o przeprowadzenie ogólnopolskiego badania ETiK. Na zakończenie zaś, w trzecim rozdziale, zostanie scharakteryzowane wspomniane na wstępie badanie ETiK-International, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanego w nim narzędzia, podjętych problemów badawczych i uzyskanych wyników.

Słowa kluczowe:

lekcje etyki, kompetencja moralno-etyczna, badania pedagogiczne

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >> 

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Stępkowski, D., Ivanov, S., & Ksionek, A. (2016). ETiK-International Warszawa. Historia badania, problemy badawcze i analiza wyników. Forum Pedagogiczne, 6(2/1), 37–56. https://doi.org/10.21697/10.21697/fp.2016.2.03

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.