Wychowanie moralne czy nauczanie moralno-etyczne? Rozważanie o zadaniach oświaty publicznej

Dariusz Stępkowski, Wanda Kamińska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/10.21697/fp.2016.2.08

Abstrakt


W prezentowanym tekście autorzy zastanawiają się nad zadaniami oświaty publicznej w zakresie edukacji moralnej. Szukają rozstrzygnięcia dylematu między domowym wychowaniem moralnym a szkolnym nauczaniem moralno-etycznym. W ich rozważaniach kluczową rolę odgrywa usytuowanie edukacji moralnej w sferze publicznej i koncepcja nauczania wychowującego J.F. Herbarta. Na tym tle analizują teoretyczne wskazania dotyczące prowadzenia lekcji etyki w gimnazjum.

Słowa kluczowe


edukacja moralna, wychowanie, nauczanie, lekcje etyki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arystoteles (2000). Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska. W: tenże. Dzieła wszystkie, t. 5. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 77–300.

Arystoteles (2001). Polityka, tłum. L. Piotrowicz. W: tenże. Dzieła wszystkie, t. 6. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 25–226.

Benner D. (2008a). Przekaz moralności przez doświadczenie negatywne i etyka eksperymentalna jako adekwatne formy współczesnego wychowania moralnego, tłum. D. Stępkowski. W: tenże. Edukacja jako kształcenie i kształtowanie. Moralność – kultura – demokracja – religia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 29–60.

Benner D. (2008b). Wychowanie a przekaz tradycji. Główne problemy innowacyjnej teorii i praxis transmisji kultury, tłum. D Stępkowski. W: tenże. Edukacja jako kształcenie i kształtowanie. Moralność – kultura – demokracja – religia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 103–126.

Benner D. (2008c). Nieprzemijające znaczenie herbartowskiej koncepcji nauczania wychowującego, tłum. D. Stępkowski. „Horyzonty Wychowania”, nr 7, s. 129–144.

Benner D., Oettingen von A., Peng Zh., Stępkowski D. (2015). Bildung – Moral _– Demokratie. Theorien und Konzepte moralischer Erziehung und Bildung und ihre Beziehungen zu Ethik und Politik. Paderborn–München–Wien–Zürich: Schöningh.

Benner D., Stępkowski D. (2014). Pedagogika filozoficzna i badania edukacyjne. Próba zrekonstruowania ich powiązań w kontekście aktualnych tendencji rozwojowych. „Kultura i Wychowanie”, nr 1, s. 9–21.

Hołówka J. (2001). Etyka w działaniu. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Kamińska W. (2014). Metodologiczna konstrukcja dziedziny dydaktyki etyki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Olbrycht K. (red.) (1999). Edukacja aksjologiczna. T. 4: Wybrane problemy przekazu wartości. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Platon (1999). Obrona Sokratesa, tłum. W. Witwicki. W: tenże. Dialogi, t. 1. Kęty: Wydawnictwo Antyk, s. 551–583.

Prange K. (2005). Die Zeigestruktur der Erziehung. Grundriss der Operativen Pädagogik. Paderborn–München–Wien–Zürich: Schöningh.

Prange K. (2010). Die Ethik der Pädagogik. Zur Normativität erzieherischen Handelns. Paderborn–München–Wien–Zürich: Schöningh.

Rousseau J.J. (1955). Emil, czyli o wychowaniu, tłum. W. Husarski, t. 1. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN.

Sosnowska P. (2015). Arendt i Heidegger. Pedagogiczna obietnica filozofii. Kraków: Universitas.

Stępkowski D. (2015). Szkoła miejscem kształtowania kompetencji moralno-etycznej i kompetencji religijnej. „Paedagogia Christiana”, nr 1, s. 215–233.

Stępkowski D. (2016). Moralność – edukacja – polityka we współczesnej polskiej teorii wychowania moralnego. „Kultura i Wychowanie”, nr 1, s. ?.

Śliwerski B. (2012). Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Środa M. (2000). Program lekcji etyki dla gimnazjum. „Etyka”, nr 33, s. 214–224.

Ziemska A., Malinowski Ł. (brw). Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym. (dostępny na: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/500/ludzkie+sciezki-kompleksowy+program+nauczania+etyki+na+ii+iii+i+iv+poziomie+edukacyjnym+%281%29.pdf; otwarto 8.07.2016).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142