Data publikacji : 2016-11-16

Wychowanie moralne czy nauczanie moralno-etyczne? Rozważanie o zadaniach oświaty publicznej

Dariusz StępkowskiWanda KamińskaDział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

W prezentowanym tekście autorzy zastanawiają się nad zadaniami oświaty publicznej w zakresie edukacji moralnej. Szukają rozstrzygnięcia dylematu między domowym wychowaniem moralnym a szkolnym nauczaniem moralno-etycznym. W ich rozważaniach kluczową rolę odgrywa usytuowanie edukacji moralnej w sferze publicznej i koncepcja nauczania wychowującego J.F. Herbarta. Na tym tle analizują teoretyczne wskazania dotyczące prowadzenia lekcji etyki w gimnazjum.

Słowa kluczowe

edukacja moralna ; wychowanie ; nauczanie ; lekcje etyki


Inne teksty tego samego autora

Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Stępkowski, D., & Kamińska, W. (2016). Wychowanie moralne czy nauczanie moralno-etyczne? Rozważanie o zadaniach oświaty publicznej. Forum Pedagogiczne, 6(2/1), 127-137. https://doi.org/10.21697/10.21697/fp.2016.2.08

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie