Data publikacji : 2016-11-12

POSOBOROWE INSPIRACJE PEDAGOGIKI PALLOTYŃSKIEJ

Zbigniew BabickiDział: Dział tematyczny

Abstrakt

Podczas Soboru Watykańskiego II Kościoł katolicki dokonał weryfikacji swoich poglądów na płaszczyźnie teologiczno-wychowawczej. W centrum jego nauki nadal pozostaje fundamentalna teza o godności osoby ludzkiej stanowiącej obraz Boga. W tym kontekście należy również
odczytywać zmiany, jakie dokonały się w sposobie interpretowania apostolskiej idei Wincentego Pallottiego. Cele założonego przez niego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (ZAK) podlegały modyfikacjom, które przebiegały równolegle do posoborowej odnowy Kościoła.
W skład Zjednoczenia od momentu jego powstania wchodzi między innymi Wspólnota Księży i Braci znana pod nazwą Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC).


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie