Opublikowane: 2023-12-25

Education for Peace and the Idea of Fraternity and Community Friendship

Zbigniew Babicki , Manfred Cassens
Forum Pedagogiczne
Dział: Dział tematyczny
https://doi.org/10.21697/fp.2023.2.04

Abstrakt

Zagadnienie pokoju jest przedmiotem badań zarówno jako element nauki, jak również jako element codziennego życia. Kształtowanie ludzkich postaw zmierzających do akceptacji pokojowego współistnienia społeczeństw i narodów jest jednym z najważniejszych celów wychowania. Zbudowanie trwałego pokoju na świecie jest samą istotą edukacji. Wychowanie dla pokoju jest długofalowym procesem budowanym na rozumieniu innych ludzi, empatii i miłości braterskiej, która prowadzi do dialogu. Takie stanowisko jest blisko wizji papieża Franciszka, który swoją koncepcję wychowania dla pokoju opiera na idei braterstwa i przyjaźni społecznej. Celem artykułu jest ukazanie intelektualnych odniesień różnych wizji i koncepcji wychowania dla pokoju. Mimo niekiedy różnic w podejściu co do istoty i drogi praktycznej realizacji pedagogiki pokoju, to wspólnym mianownikiem tych koncepcji jest dobro człowieka i dobro wspólne.

Słowa kluczowe:

wychowanie, pokój, wychowanie dla pokoju, braterstwo, przyjaźń społeczna

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Babicki, Z., & Cassens, M. (2023). Education for Peace and the Idea of Fraternity and Community Friendship. Forum Pedagogiczne, 13(2). https://doi.org/10.21697/fp.2023.2.04

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.