Data publikacji : 2021-10-27

Solidarność społeczna w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zbigniew BabickiDział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

W artykule przedstawione zostały w ogólnym zarysie idea zrównoważonego rozwoju i zasada solidarności społecznej. Bardzo ważnym wymiarem założeń zrównoważonego rozwoju jest konstruowanie wzorca życia społecznego. Chodzi tu o takie sposoby działań, które będą umożliwiały niwelowanie napięć społecznych, zwłaszcza w sytuacjach rozwarstwiania się społeczeństwa. Celem tego artykułu jest refleksja nad ideą solidarności społecznej w kontekście edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jeśli diagnoza zagrożeń współczesnego świata, jak również remedium na te zagrożenia w postaci edukacji są w jakiejś mierze zbieżne z głosem różnych podmiotów i środowisk, oznaczać to może bowiem konieczność wspólnego działania na rzecz poprawy sytuacji. Istnieje uzasadniona i pilna potrzeba stworzenia teoretycznych odniesień do kryzysowych zjawisk oraz konkretnej aktywności w celu przemiany w życiu społecznym, według nowego zrównoważonego sposobu).

Słowa kluczowe

solidarność społeczna, zrównoważony rozwój, edukacja, rozwój, odpowiedzialność


Inne teksty tego samego autora

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Babicki, Z. (2021). Solidarność społeczna w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Forum Pedagogiczne, 11(1), 179-193. https://doi.org/10.21697/fp.2021.1.11

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie