ŚWIETLICA SZKOLNA – WAŻNE OGNIWO W PROCESIE WYCHOWANIA OPIEKUŃCZEGO DZIECKA

Beata Krajewska

Abstrakt


Za wychowanie dzieci i młodzieży odpowiedzialne jest całe społeczeństwo, ale w szczególności rodzina i szkoła, które powinny ze sobą ściśle współpracować. W środowisku szkolnym istotne miejsce zajmuje świetlica szkolna, w której niektóre dzieci spędzają czas przed i po lekcjach. Świetlice szkolne spełniają wiele funkcji, a swą pracę opierają na rożnych metodach i formach. Postrzeganie roli świetlic niesłusznie ograniczane jest do miejsca, w którym dzieci tylko spędzają czas z braku innych możliwości. Istnienie świetlic szkolnych jest jednak nieodzowne w systemie wychowania opiekuńczego nad dziećmi.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barczak W., Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej, Życie Szkoły 2002, nr 2.

Dąbrowska-Jabłońska I., Świetlica, (w:) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007.

Frączek Z., Świetlica szkolna jako placówka opiekuńczo-wychowawcza, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008, nr 8.

Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki, Wydawnictwo Gaja, Zielona Góra 2009.

Gajewska G., Bazydło-Stodolna K., Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy, Wydawnictwo Gaja, Zielona Góra 2005.

Hepner-Widło M., Co robić z dziećmi w świetlicy szkolnej?, Wychowawca 2007, nr 3.

Jabłońska B., Nasza świetlica – propozycje programowe, Edukacja Dialog 2001, nr 6.

Janus K., Pedagogika i psychologia. Zagadnienia, pojęcia, terminy, Wydawnictwo Buchman, Warszawa 2006.

Kaczor A., Świetlica szkolna w oczach absolwenta, Wychowawca 2007, nr 3.

Kłusek U., Świetlicowe cuda, Wychowawca 2007, nr 3.

Kmita D., Rozwój świetlic szkolnych, Wychowawca 2007, nr 3.

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Lewicka B., Terapeutyczna rola świetlicy, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1991, nr 7.

Mały słownik języka polskiego, pod red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Nawrocka B., Po co w szkole jest świetlica?, Gazeta Szkolna 2005, nr 22.

Nawrocka B., Świetlice szkolne, Gazeta Szkolna 2001, nr 49.

Odalska E., Świetlica w gimnazjum, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 4.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001.

Pelcowa M., Świetlice w szkołach wielkomiejskich. Stan aktualny i propozycje zmian, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1991, nr 4.

Pyrzyk I., Rozwój teorii i metod polskiej pedagogiki opiekuńczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.

Rakowiecka A., Pedagogika zabawy w świetlicy szkolnej, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003, nr 3.

Zajdel K., Świetlica sojusznikiem szkoły, Dyrektor Szkoły 2000, nr 7-8.

Zawadzka A., Świetlica jako miejsce odrabiania lekcji, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999, nr 9.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142