Opublikowane: 2020-01-19

Features of ‘New’ Students and the Potential of Future Teachers: First Effects of “The Unteachables” International Project

Aleksandra Kulpa-Puczyńska
Forum Pedagogiczne
Dział: Colloquia
https://doi.org/10.21697/fp.2019.2.44

Abstrakt

Znaczący staje się dzisiaj problem uczniów z trudnościami w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, które często nie odpowiada na unikalne i złożone potrzeby młodych osób uczących się, dotyczące np. nowoczesnych sposobów wymiany doświadczeń oraz wiedzy czy możliwości aktywnego uczestnictwa we wspólnocie uczących się i sieci wsparcia. Oznacza to m.in. konieczność tworzenia nowych zasobów edukacyjnych (powstałych także na bazie współpracy środowiska akademickiego z nauczycielami szkół średnich, kooperacji ekspertów i praktyków z różnych krajów) dla przyszłych nauczycieli, którzy będą musieli stawić czoła np. problemowi „wypalonych” uczniów. Głównym celem tekstu jest podzielenie się pierwszymi wynikami badań oraz refleksjami związanymi z realizacją na Wydziale Nauk Pedagogicznych oraz Wydziale Biologii i Nauk o ŚrodowiskuUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (we współpracy z partnerami z Danii – koordynator projektu, Islandii, Hiszpanii Słowenii i Włoch) projektu Erasmus+ „The Unteachables”.

Słowa kluczowe:

„nowi” uczniowie; przyszli nauczyciele; szkoły średnie; uniwersytety; współpraca; projekt Erasmus

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kulpa-Puczyńska, A. (2020). Features of ‘New’ Students and the Potential of Future Teachers: First Effects of “The Unteachables” International Project. Forum Pedagogiczne, 9(2/2), 271–281. https://doi.org/10.21697/fp.2019.2.44

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.