Data publikacji : 2020-01-19

Features of ‘New’ Students and the Potential of Future Teachers: First Effects of “The Unteachables” International Project

Aleksandra Kulpa-Puczyńska

https://orcid.org/0000-0002-5440-3310

Dział: Colloquia

Abstrakt

Znaczący staje się dzisiaj problem uczniów z trudnościami w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, które często nie odpowiada na unikalne i złożone potrzeby młodych osób uczących się, dotyczące np. nowoczesnych sposobów wymiany doświadczeń oraz wiedzy czy możliwości aktywnego uczestnictwa we wspólnocie uczących się i sieci wsparcia. Oznacza to m.in. konieczność tworzenia nowych zasobów edukacyjnych (powstałych także na bazie współpracy środowiska akademickiego z nauczycielami szkół średnich, kooperacji ekspertów i praktyków z różnych krajów) dla przyszłych nauczycieli, którzy będą musieli stawić czoła np. problemowi „wypalonych” uczniów. Głównym celem tekstu jest podzielenie się pierwszymi wynikami badań oraz refleksjami związanymi z realizacją na Wydziale Nauk Pedagogicznych oraz Wydziale Biologii i Nauk o ŚrodowiskuUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (we współpracy z partnerami z Danii – koordynator projektu, Islandii, Hiszpanii Słowenii i Włoch) projektu Erasmus+ „The Unteachables”.

Słowa kluczowe

„nowi” uczniowie; przyszli nauczyciele; szkoły średnie; uniwersytety; współpraca; projekt Erasmus


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie