Data publikacji : 2017-09-30

Dzieci trojga rodziców: przegląd stanowisk etycznych wobec technik „mitochondrial replacement”

Dział: Artykuły naukowe

Abstrakt

Artykuł prezentuje debatę etyczną, jaka odbyła się w Wielkiej Brytanii przed wprowadzeniem do praktyki klinicznej w 2015 roku nowych metod sztucznego rozrodu człowieka: technik „mitochondrial replacement” nazywanych również „mitochondrial donation”. Rozpoczyna się od prezentacji stanu prawnego w Wielkiej Brytanii, gdzie po raz pierwszy na świecie ustawodawca dopuścił modyfikowanie dziedzictwa genetycznego ludzi w procesie zapłodnienia „in vitro” w zakresie genomu mitochondrialnego. Druga część artykułu wyjaśnia aspekty medyczne. Przedstawione zostały konieczne zagadnienia z cytofizjologii komórki ludzkiej, patofizjologia, epidemiologia i symptomatologia chorób mitochondrialnych oraz opis technik „mitochondrial replacement”. Trzecia część poświęcona jest zagadnieniom filozoficznym. Omawiam w niej naturalistyczny, transhumanistyczny i personalistyczny sposób wartościowania przedmiotowych technik, rekonstruując antropologiczne podstawy takich ocen. Materiał egzemplifikujący wymienione stanowiska pochodzi z opinii przesłanych w ramach konsultacji do Nuffield Council on Bioethics.

Słowa kluczowe

bioetyka ; embrion ; choroby mitochondrialne ; sztuczny rozród człowieka ; dziedziczne modyfikacje genetyczne


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Jaranowski, P. (2017). Dzieci trojga rodziców: przegląd stanowisk etycznych wobec technik „mitochondrial replacement”. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 15(3), 19-28. https://doi.org/10.21697/seb.2017.15.3.02


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie