The impact of roosting birds on the abundance of two groups of soil mesofauna

Krassimira ILIEVA-MAKULEC, Dawid KOZACKI, Grzegorz MAKULEC

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/seb.2015.13.4.05

Abstrakt


The aim of the study was to assess the influence of corvid urban roosts on the abundance of two groups of soil mesofauna: mites and springtails. Two areas located in the city of Warsaw were taken into consideration, one subjected to winter roosting activity of corvids and the other not influenced by birds. The samples were taken three times, in May, July, and September of 2013. The results show a positive effect of corvid roosts on the density of soil mesofauna, especially in the top 0–5 cm soil layer. On each sampling date, we found more numerous communities of mites and springtails in the soil within the roosting area than in control. The average densities of
mites ranged from 30×103 ind. m–2 to 200×103 ind. m–2 in the soil within the roost and from 6 ×103 ind. m–2 to 40×103 ind. m–2 in the control. In the case of springtails the average densities ranged from 9×103 ind. m–2 to 36×103 ind. m–2 in the roost and from 4×103 ind. m–2 to 8×103 ind. m–2 in the control. Among the two groups, mites prevailed over the springtails both in the soil of roost and control area. We inferred that the corvid roosting activity, involving mainly an excrement deposition on the soil surface, influences soil mesofauna indirectly


Słowa kluczowe


corvids; roost; enrichment; mites; springtails

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z., 2004,

Badania ekologiczno-gleboznawcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gilmore A.R., Gertner G.Z., Rolfe, G.L., 1984, Soil chemical changes associated with roosting birds, Soil Sci. 138 (2), 158–163.

Górny M., 1975, Zooekologia gleb leśnych, PWRiL, Warszawa.

Hicks R.E., 1979, Guano deposition in an Oklahoma crow roost, Condor, 81, 247–250

Jokimaki J., Suhonen J., 1998, Distribution and habitat selection of wintering birds in urban environments, Landscape and Urban Planning, 39, 253–263.

Julin K., 1986, Decline of second-growth Douglas-fir in relation to Great Blue Heron nesting, College of Forest Resources University of Washington Seattle, Northwest Science, 60, 4, 201–205.

Kolb G.S., Jerling L., Hambäck P.A., 2010, The impact of cormorants on plant-arthropod food webs on their nesting islands, Ecosystems, 13, 353–366

Ligęza S., Misztal M., 1999, Zmiany właściwości gleb na obszarze noclegowiska gawronów, Zesz. Probl. Post.Nauk Roln. 467, 379–385.

Ligęza S., Misztal M., 2000, Zbiorowiska ptaków jako czynnik modyfikujący środowisko przyrodnicze, Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Akademia Rolnicza, Lublin, 293–299.

Ligęza S., Small H., Misztal M., Ciesielczuk P., Piliszczuk G., 2001, Zmiany wybranych właściwości środowiska glebowego na terenie kolonii kormoranów w Kątach Rybackich, Acta Agrophysica, 56, 155-164.

Ligeza S., Smal H., 2003, Accumulation of nutrients in soils affected by perennial colonies of piscivorous birds with reference to biogeochemical cycles of elements, Chemosphere, 52, 595–602.

Maksym T., Sławska M., 2011, Wpływ ptaków krukowatych na roślinność i faunę glebową rezerwatu Las Bielański, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 13. Zeszyt 2 (27), 126–135.

Mazgajski T., Szczepanowski R., 2005, Liczebność zgrupowania ptaków krukowatych zimujących w Warszawie, in: Jerzak L., Kavanagh B.P., Tryjanowski P. (eds) „Ptaki krukowate Polski” [Corvids of Poland], Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, 428–434.

Pinowska B., Pinowski J., Kosicki J., 2005, Zmiany liczebności gawrona Corvus frugilegus i wrony siwej Cormis comix pod wpływem urbanizacji w strefie podmiejskiej, in: Jerzak L., Kavanagh B., Tryjanowski P. (eds) ”Ptaki krukowate Polski” [Corvids of Poland], Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, 473–480.

Solińska-Górnicka B., Namura-Ochalska A., Symonides E., 1996,

Stan i dynamika szaty roślinnej rezerwatu przyrody „Las Bielański”. Ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Ochrony Przyrody MOŚZNiL, Warszawa, 1–5.

Stempniewicz L., Zmudczyńska K., Zwolicki A., Wojtuń B., Matuła J., Iliszko L., 2004−2007, Wpływ dużych kolonii ptaków morskich na strukturę i funkcjonowanie lądowej części ekosystemu arktycznego na Spitsbergenie, Projekt Zamawiany: PBZ−KBN−108/PO4, 25–27.

Teixeira L., Yeargeau E., Balieiro F., Piccolo M., Peixoto R., Greer Ch., Rosado A., 2013, Plant and bird presence strongly influences the microbial communities in soils of Admiralty Bay, Maritime Antarctica, 8, (6) 1–10.

Weiner J., 2012, Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 89–91.

Zwolicki A., Zmudczyńska-Skarbek K.M., Iliszko L., Stempniewicz L. 2013, Guano deposition and nutrient enrichment in the vicinity of planktivorous and piscivorous seabird colonies in Spitsbergen, Polar Biol. 36, 363–372

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.