Vol 13, Nr 4 (2015)

Spis treści

Humanistyczne Podstawy Ochrony Środowiska

Ekoantropologia antyhumanistyczna. Przypadek Johna Nicholasa Graya PDF
Piotr DOMERACKI 9-38
Narodziny i rozwój etyki środowiskowej PDF
Anita GANOWICZ-BĄCZYK 39-63
Postrzeganie osób dbających o środowisko przez młodych Polaków PDF
Ariadna CIĄŻELA 65-84
Aspekty etyczno-prawne legalizacji eutanazji na świecie w latach 2000-2015 PDF
Andrzej KOBYLIŃSKI 85-114

Przyrodnicze Podstawy Ochrony Środowiska

The impact of roosting birds on the abundance of two groups of soil mesofauna PDF (English)
Krassimira ILIEVA-MAKULEC, Dawid KOZACKI, Grzegorz MAKULEC 117-133
Springtails (Collembola, Hexapoda) inhabiting algae with different degrees of waste product contamination PDF (English)
Izabella OLEJNICZAK, Paweł BONIECKI, Anita KALISZEWICZ, Ninel PANTELEEVA 135-142
Presja człowieka na przyrodę środkowej Wisły: liczba i rozmieszczenie ludzi oraz formy ich aktywności na rzece w okresie rozrodu ptaków PDF
Dariusz BUKACIŃSKI, Monika BUKACIŃSKA, Ewelina MASTALERZ 143-178
Zużycie tlenu przez plażę wiślaną. Dobra i usługi ekosystemu PDF
Patrycja SŁODOWNIK, Krzysztof W. OPALIŃSKI 179-194

Prawo i Zarządzanie Środowiskiem oraz Technologie Środowiskowe

Techniki membranowe w procesach otrzymywania biometanu z biogazu PDF
Katarzyna WAWRYNIUK, Krzysztof BIERNAT 197-219

Recenzje

Peter Singer, Jim Mason, Etyka a to, co jemy, przekład Elżbieta De Lazari, pod redakcją językową Doroty Bojarskiej-Lis i Krystyny Podhajskiej, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2012, stron 472 PDF
Iga Pastuszek 223-228