Data publikacji : 2012-12-31

Presja człowieka na przyrodę środkowej Wisły: liczba i rozmieszczenie ludzi oraz formy ich aktywności na rzece w okresie rozrodu ptaków

Dariusz Bukaciński

https://orcid.org/0000-0003-0163-2950

Monika Bukacińska

https://orcid.org/0000-0002-4526-3141

Ewelina MastalerzDział: Przyrodnicze Podstawy Ochrony Środowiska

Abstrakt

The human pressure on the middle Vistula River wildlife: the number and distribution of people and their activity on the river during the breeding season of birds The aim of the study was to determine the distribution, numbers, and forms of human activity on the banks and in the riverbed of the middle part of the Vistula River. This section of the river is the most valuable for nature and is located between Puławy and the mouth of the Pilica River (km 373-548 of the shipping route). Checks were conducted in May-June 2014 and 2015, the breeding season of the key species of the riverbed avifauna. The presence and different forms of human activity were recorded, including fishing, camping, water tourism, hiking, motorized tourism, and grazing animals. The frequent presence of people on the Vistula River was much greater in June than in May. In both months, the most popular form of spending time by humans in the riverbed was fishing. While in areas less valuable for birds, fishing strongly dominated. On parts of the river with key breeding habitats for birds, more aggressive forms of recreation, camping and motorized tourism (quads, motorcycles, off-road vehicles), were reported as often or even more frequently. The increasing popularity of these forms of recreation is a very serious threat to the fauna. They not only disturb the breeding birds but also physically destroy breeding habitats and nests with eggs and increase the mortality of chicks of gulls, terns, and other waders.

Słowa kluczowe

Dolina Środkowej Wisły ; Natura 2000 ; presja człowieka ; awifauna Wisły ; wpływ turystyki i rekreacji ; zagrożenia dla mew i rybitw na rzece


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Bukaciński, D., Bukacińska, M., & Mastalerz, E. (2012). Presja człowieka na przyrodę środkowej Wisły: liczba i rozmieszczenie ludzi oraz formy ich aktywności na rzece w okresie rozrodu ptaków. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 13(4), 143-178. https://doi.org/10.21697/seb.2015.13.4.07


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie