Data publikacji : 2020-06-30

Wartości organizacyjne wybranych firm w Polsce

Dział: Artykuły naukowe

Abstrakt

Współczesne wyzwania (kryzys klimatyczny, utrata bioróżnorodności, życie w świecie VUCA), w tym kryzys przywództwa i narastające zagrożenia globalne sprawiają, że powraca pytanie o wartości fundamentalne, także w biznesie przyczyniającym się do wielu obecnych problemów. W dzisiejszych czasach wartość w biznesie przestaje być już rozumiana wyłącznie w kategoriach ekonomicznych, a zarządzanie przez wartości staje się fundamentem efektywnej firmy. Celem opracowania jest ocena wartości organizacyjnych liderów społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Polsce dokonana na tle próby zdefiniowania zarządzania przez wartości i samych wartości organizacyjnych. Zarządzanie przez wartości można uznać za filozofię, jak i rzeczywisty, praktyczny proces wyjaśniania wartości organizacji, skutecznego ich komunikowania i dostosowywania do nich praktyk biznesowych. Przeprowadzone wśród liderów CSR badanie pozwoliło zauważyć zmianę wartości – kluczowa dla firm stała się odpowiedzialność (którą firmy potrafią intepretować bardzo szeroko, odnosząc ją do różnych grup interesariuszy) i inne wartości behawioralne. Widać także wzrost popularności wartości uczciwość. Zaskakujący jest natomiast spadek znaczenia wartości społecznościowych (nastawionych na otoczenie i środowisko) w kontekście obecnych zagrożeń globalnych, z których środowiskowe zaczyna się zaliczać do kluczowych.

Słowa kluczowe

zarządzanie poprzez wartości ; wartości organizacyjne ; przedsiębiorstwo ; CSR


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki


Wskaźniki altmetryczne


Licencja

.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie