Data publikacji : 2020-06-30

Nakłady na innowacje ekologiczne w krajach Unii Europejskiej w latach 2010‒2018

Dział: Artykuły naukowe

Abstrakt

Innowacje ekologiczne są we współczesnej gospodarce ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Z tego powodu Unia Europejska kładzie duży nacisk na analizę poziomu ekoinnowacyjności gospodarek krajów członkowskich. Instrumentem wykorzystywanym do tego celu jest Eco-Innovation Scoreboard, który ilustruje, jak bardzo poziom innowacji ekologicznych w krajach członkowskich różni się od średniej UE, wskazując przy tym mocne i słabe strony każdego z państw. W obliczu narastających problemów środowiskowych stale rośnie rola przedsięwzięć minimalizujących negatywny wpływ działalności gospodarczej na środowisko. Istotną rolę w tym procesie ogrywają właśnie ekoinnowacje. Celem artykułu jest analiza zróżnicowania nakładów na innowacje ekologiczne w krajach UE, jak też analiza wskaźników cząstkowych składających się na wskaźnik nakładów. Nakłady na ekoinnowacje mają za zadanie wspierać ekoinnowacje i obejmują zarówno aspekty finansowe, jak też ludzkie. Brane są tutaj pod uwagę działania na rzecz ekoinnowacji w różnego rodzaju organizacjach, m.in. w przedsiębiorstwach i instytucjach badawczych. W analizie nakładów na ekoinnowacje uwzględnia się wielkość rządowych wydatków na środowiskowe i energetyczne B+R, liczbę pracowników i badaczy B+R oraz wielkość zielonych inwestycji. W opracowaniu zastosowano metodę opisową, analizę dynamiki zmian w czasie wskaźników oraz metody statystyczne pozwalające ocenić zróżnicowanie wskaźników pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi.

Słowa kluczowe

innowacje ekologiczne ; Eco-Innovation Scoreboard ; nakłady na ekoinnowacje


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki


Wskaźniki altmetryczne


Licencja

.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie